Κατηγορία:

verb present tense

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb present tense

 • exposes εκφώνηση exposes [en]
 • exuding εκφώνηση exuding [en]
 • faggoting εκφώνηση faggoting [en]
 • falls εκφώνηση falls [en]
 • fancying εκφώνηση fancying [en]
 • farming εκφώνηση farming [en]
 • fascinating εκφώνηση fascinating [en]
 • fathoming εκφώνηση fathoming [en]
 • featuring εκφώνηση featuring [en]
 • feeds εκφώνηση feeds [en]
 • ferment εκφώνηση ferment [fr]
 • fibbing εκφώνηση fibbing [en]
 • fights εκφώνηση fights [en]
 • finagling εκφώνηση finagling [en]
 • fingering εκφώνηση fingering [en]
 • flabbergasting εκφώνηση flabbergasting [en]
 • flaming εκφώνηση flaming [en]
 • flavouring εκφώνηση flavouring [en]
 • flaws εκφώνηση flaws [en]
 • flipping εκφώνηση flipping [en]
 • floating εκφώνηση floating [en]
 • flooding εκφώνηση flooding [en]
 • floors εκφώνηση floors [en]
 • fluffing εκφώνηση fluffing [en]
 • fluttering εκφώνηση fluttering [en]
 • fly εκφώνηση fly [en]
 • focuses εκφώνηση focuses [en]
 • following εκφώνηση following [en]
 • foraging εκφώνηση foraging [en]
 • forgives εκφώνηση forgives [en]
 • forgiving εκφώνηση forgiving [en]
 • formatting εκφώνηση formatting [en]
 • foxes εκφώνηση foxes [en]
 • franking εκφώνηση franking [en]
 • freewheeling εκφώνηση freewheeling [en]
 • galumphing εκφώνηση galumphing [en]
 • gazundering εκφώνηση gazundering [en]
 • gene editing εκφώνηση gene editing [en]
 • genotyping εκφώνηση genotyping [en]
 • gestures εκφώνηση gestures [en]
 • gesturing εκφώνηση gesturing [en]
 • gibbering εκφώνηση gibbering [en]
 • glistering εκφώνηση glistering [en]
 • glower εκφώνηση glower [en]
 • glowering εκφώνηση glowering [en]
 • glowing εκφώνηση glowing [en]
 • go εκφώνηση go [en]
 • gossiping εκφώνηση gossiping [en]
 • graphs εκφώνηση graphs [en]
 • groans εκφώνηση groans [en]
 • hacking εκφώνηση hacking [en]
 • hair-splitting εκφώνηση hair-splitting [en]
 • halved εκφώνηση halved [en]
 • handling εκφώνηση handling [en]
 • harass εκφώνηση harass [en]
 • harming εκφώνηση harming [en]
 • harrowing εκφώνηση harrowing [en]
 • hauling εκφώνηση hauling [en]
 • having εκφώνηση having [en]
 • healing εκφώνηση healing [en]
 • heals εκφώνηση heals [en]
 • heaps εκφώνηση heaps [en]
 • heating εκφώνηση heating [en]
 • heaving εκφώνηση heaving [en]
 • hedging εκφώνηση hedging [en]
 • hisses εκφώνηση hisses [en]
 • hissing εκφώνηση hissing [en]
 • hitchhiking εκφώνηση hitchhiking [en]
 • hits εκφώνηση hits [en]
 • hitting εκφώνηση hitting [en]
 • hogs εκφώνηση hogs [en]
 • holidaying εκφώνηση holidaying [en]
 • honours εκφώνηση honours [en]
 • hops εκφώνηση hops [en]
 • hothousing εκφώνηση hothousing [en]
 • housekeeping εκφώνηση housekeeping [en]
 • howling εκφώνηση howling [en]
 • huffing εκφώνηση huffing [en]
 • humiliating εκφώνηση humiliating [en]
 • hunts εκφώνηση hunts [en]
 • imagining εκφώνηση imagining [en]
 • imitating εκφώνηση imitating [en]
 • impounding εκφώνηση impounding [en]
 • impressing εκφώνηση impressing [en]
 • inhaling εκφώνηση inhaling [en]
 • initials εκφώνηση initials [en]
 • innovate εκφώνηση innovate [en]
 • insinuate εκφώνηση insinuate [en]
 • insulting εκφώνηση insulting [en]
 • interrailing εκφώνηση interrailing [en]
 • interrogating εκφώνηση interrogating [en]
 • interviewing εκφώνηση interviewing [en]
 • interviews εκφώνηση interviews [en]
 • jangling εκφώνηση jangling [en]
 • jesting εκφώνηση jesting [en]
 • jogging εκφώνηση jogging [en]
 • jokes εκφώνηση jokes [en]
 • joshing εκφώνηση joshing [en]
 • journeys εκφώνηση journeys [en]
 • juggling εκφώνηση juggling [en]