Κατηγορία:

verb present tense

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb present tense

 • skipping εκφώνηση skipping [en]
 • skips εκφώνηση skips [en]
 • skiving off εκφώνηση skiving off [en]
 • skyjacking εκφώνηση skyjacking [en]
 • slacks εκφώνηση slacks [en]
 • slamming εκφώνηση slamming [en]
 • slanting εκφώνηση slanting [en]
 • sleeping εκφώνηση sleeping [en]
 • sleepwalk εκφώνηση sleepwalk [en]
 • sleuths εκφώνηση sleuths [en]
 • slips εκφώνηση slips [en]
 • sloughing εκφώνηση sloughing [en]
 • slumber εκφώνηση slumber [en]
 • slumbers εκφώνηση slumbers [en]
 • slurping εκφώνηση slurping [en]
 • smarting εκφώνηση smarting [en]
 • smokes εκφώνηση smokes [en]
 • smoldering εκφώνηση smoldering [en]
 • smouldering εκφώνηση smouldering [en]
 • snatching εκφώνηση snatching [en]
 • sneaks εκφώνηση sneaks [en]
 • sneering εκφώνηση sneering [en]
 • snickering εκφώνηση snickering [en]
 • snivelling εκφώνηση snivelling [en]
 • snooping εκφώνηση snooping [en]
 • snores εκφώνηση snores [en]
 • snorkeling εκφώνηση snorkeling [en]
 • snouting εκφώνηση snouting [en]
 • soils εκφώνηση soils [en]
 • sowing εκφώνηση sowing [en]
 • sparring εκφώνηση sparring [en]
 • specialises εκφώνηση specialises [en]
 • spending εκφώνηση spending [en]
 • spies εκφώνηση spies [nl]
 • spill εκφώνηση spill [en]
 • spills εκφώνηση spills [en]
 • spree-shooting εκφώνηση spree-shooting [en]
 • squirrels εκφώνηση squirrels [en]
 • staging εκφώνηση staging [en]
 • stamps εκφώνηση stamps [en]
 • standing εκφώνηση standing [en]
 • starts εκφώνηση starts [en]
 • stashes εκφώνηση stashes [en]
 • stemming εκφώνηση stemming [en]
 • sticks εκφώνηση sticks [en]
 • stiffening εκφώνηση stiffening [en]
 • stifling εκφώνηση stifling [en]
 • stocking εκφώνηση stocking [en]
 • streaming εκφώνηση streaming [en]
 • striking εκφώνηση striking [en]
 • struggle εκφώνηση struggle [en]
 • studying εκφώνηση studying [en]
 • substituting εκφώνηση substituting [en]
 • Subvocalizing εκφώνηση Subvocalizing [en]
 • sufficing εκφώνηση sufficing [en]
 • suiting εκφώνηση suiting [en]
 • sunbathing εκφώνηση sunbathing [en]
 • suntem εκφώνηση suntem [ro]
 • Surges εκφώνηση Surges [en]
 • swapping εκφώνηση swapping [en]
 • swathe εκφώνηση swathe [en]
 • swatting εκφώνηση swatting [en]
 • swelling εκφώνηση swelling [en]
 • swims εκφώνηση swims [en]
 • swindling εκφώνηση swindling [en]
 • swings εκφώνηση swings [en]
 • syringes εκφώνηση syringes [en]
 • talking εκφώνηση talking [en]
 • taxiing εκφώνηση taxiing [en]
 • tears (verb) εκφώνηση tears (verb) [en]
 • teeming εκφώνηση teeming [en]
 • threshing εκφώνηση threshing [en]
 • thunders εκφώνηση thunders [en]
 • tiling εκφώνηση tiling [en]
 • timing εκφώνηση timing [en]
 • tingling εκφώνηση tingling [en]
 • tongs εκφώνηση tongs [en]
 • Tooting εκφώνηση Tooting [en]
 • topping εκφώνηση topping [en]
 • towing εκφώνηση towing [en]
 • trades εκφώνηση trades [en]
 • Training εκφώνηση Training [en]
 • transcends εκφώνηση transcends [en]
 • tries εκφώνηση tries [en]
 • tripping εκφώνηση tripping [en]
 • turns εκφώνηση turns [en]
 • tweeting εκφώνηση tweeting [en]
 • twerking εκφώνηση twerking [en]
 • typifies εκφώνηση typifies [en]
 • undergoes εκφώνηση undergoes [en]
 • undergoing εκφώνηση undergoing [en]
 • undertaking εκφώνηση undertaking [en]
 • underwriting εκφώνηση underwriting [en]
 • unites εκφώνηση unites [en]
 • unwavering εκφώνηση unwavering [en]
 • upscaling εκφώνηση upscaling [en]
 • urbanized εκφώνηση urbanized [en]
 • urinating εκφώνηση urinating [en]
 • vagabonding εκφώνηση vagabonding [en]
 • veering εκφώνηση veering [en]