Κατηγορία:

verb present tense

Εγγραφείτε στις προφορές στα verb present tense

 • bucketing down εκφώνηση bucketing down [en]
 • spies εκφώνηση spies [nl]
 • hedging εκφώνηση hedging [en]
 • ends εκφώνηση ends [en]
 • starts εκφώνηση starts [en]
 • awaking εκφώνηση awaking [en]
 • mirroring εκφώνηση mirroring [en]
 • jesting εκφώνηση jesting [en]
 • Dries εκφώνηση Dries [en]
 • vetoing εκφώνηση vetoing [en]
 • vowing εκφώνηση vowing [en]
 • standing εκφώνηση standing [en]
 • exhausting εκφώνηση exhausting [en]
 • sexes εκφώνηση sexes [en]
 • spills εκφώνηση spills [en]
 • chirruping εκφώνηση chirruping [en]
 • jokes εκφώνηση jokes [en]
 • fancying εκφώνηση fancying [en]
 • swims εκφώνηση swims [en]
 • binges εκφώνηση binges [en]
 • muckraking εκφώνηση muckraking [en]
 • juggling εκφώνηση juggling [en]
 • beaches εκφώνηση beaches [en]
 • eeling εκφώνηση eeling [en]
 • bickering εκφώνηση bickering [en]
 • handling εκφώνηση handling [en]
 • upscaling εκφώνηση upscaling [en]
 • hisses εκφώνηση hisses [en]
 • hissing εκφώνηση hissing [en]
 • bicycling εκφώνηση bicycling [en]
 • cycling εκφώνηση cycling [en]
 • dialing εκφώνηση dialing [en]
 • channelling εκφώνηση channelling [en]
 • warring εκφώνηση warring [en]
 • comping εκφώνηση comping [en]
 • scrumping εκφώνηση scrumping [en]
 • mediating εκφώνηση mediating [en]
 • rescues εκφώνηση rescues [en]
 • smarting εκφώνηση smarting [en]
 • skipping εκφώνηση skipping [en]
 • skips εκφώνηση skips [en]
 • kidding around εκφώνηση kidding around [en]
 • abiding εκφώνηση abiding [en]
 • discombobulating εκφώνηση discombobulating [en]
 • franking εκφώνηση franking [en]
 • zoning εκφώνηση zoning [en]
 • queues εκφώνηση queues [en]
 • sowing εκφώνηση sowing [en]
 • watches εκφώνηση watches [en]
 • codebreaking εκφώνηση codebreaking [en]
 • dawns εκφώνηση dawns [en]
 • dephlogisticated εκφώνηση dephlogisticated [en]
 • urbanized εκφώνηση urbanized [en]
 • boogieing εκφώνηση boogieing [en]
 • rasping εκφώνηση rasping [en]
 • pushes εκφώνηση pushes [en]
 • teeming εκφώνηση teeming [en]
 • fingering εκφώνηση fingering [en]
 • pulling up εκφώνηση pulling up [en]
 • perusing εκφώνηση perusing [en]
 • shackles εκφώνηση shackles [en]
 • exposes εκφώνηση exposes [en]
 • peeps εκφώνηση peeps [en]
 • flabbergasting εκφώνηση flabbergasting [en]
 • repining εκφώνηση repining [en]
 • crows εκφώνηση crows [en]
 • compasses εκφώνηση compasses [en]
 • blanks εκφώνηση blanks [en]
 • nauseating εκφώνηση nauseating [en]
 • masturbating εκφώνηση masturbating [en]
 • races εκφώνηση races [en]
 • knocks εκφώνηση knocks [en]
 • catalogues εκφώνηση catalogues [en]
 • claws εκφώνηση claws [en]
 • smokes εκφώνηση smokes [en]
 • timing εκφώνηση timing [en]
 • swapping εκφώνηση swapping [en]
 • dishing εκφώνηση dishing [en]
 • prints εκφώνηση prints [en]
 • coming out εκφώνηση coming out [fr]
 • ensuring εκφώνηση ensuring [en]
 • masks εκφώνηση masks [en]
 • disadvantages εκφώνηση disadvantages [en]
 • advantages εκφώνηση advantages [en]
 • books εκφώνηση books [en]
 • kiting εκφώνηση kiting [en]
 • layers εκφώνηση layers [en]
 • bathes εκφώνηση bathes [en]
 • cares εκφώνηση cares [en]
 • winds εκφώνηση winds [en]
 • pirates εκφώνηση pirates [en]
 • redshirting εκφώνηση redshirting [en]
 • pries εκφώνηση pries [en]
 • keystroking εκφώνηση keystroking [en]
 • notices εκφώνηση notices [en]
 • retreating εκφώνηση retreating [en]
 • imitating εκφώνηση imitating [en]
 • slamming εκφώνηση slamming [en]
 • marketing εκφώνηση marketing [en]
 • kidding εκφώνηση kidding [en]