Κατηγορία:

verbi infinito

Εγγραφείτε στις προφορές στα verbi infinito

 • piacere εκφώνηση piacere [it]
 • chiedere εκφώνηση chiedere [it]
 • stare εκφώνηση stare [en]
 • sera εκφώνηση sera [it]
 • vento εκφώνηση vento [it]
 • giocare εκφώνηση giocare [it]
 • volare εκφώνηση volare [it]
 • avere εκφώνηση avere [it]
 • correre εκφώνηση correre [it]
 • provvedere εκφώνηση provvedere [it]
 • parlare εκφώνηση parlare [it]
 • mangiare εκφώνηση mangiare [it]
 • pronunciare εκφώνηση pronunciare [it]
 • bere εκφώνηση bere [it]
 • leggere εκφώνηση leggere [it]
 • scegliere εκφώνηση scegliere [it]
 • essere εκφώνηση essere [it]
 • dissuadere εκφώνηση dissuadere [it]
 • vedere εκφώνηση vedere [it]
 • controbattere εκφώνηση controbattere [it]
 • forza εκφώνηση forza [gl]
 • imparare εκφώνηση imparare [it]
 • abbandonare εκφώνηση abbandonare [it]
 • scendere εκφώνηση scendere [it]
 • abbaiare εκφώνηση abbaiare [it]
 • toccare εκφώνηση toccare [it]
 • guidare εκφώνηση guidare [it]
 • scervellarsi εκφώνηση scervellarsi [it]
 • Cercare εκφώνηση Cercare [it]
 • mettere εκφώνηση mettere [it]
 • dormire εκφώνηση dormire [it]
 • conoscere εκφώνηση conoscere [it]
 • conforme εκφώνηση conforme [es]
 • lavorare εκφώνηση lavorare [it]
 • divenire εκφώνηση divenire [it]
 • vincere εκφώνηση vincere [it]
 • costruire εκφώνηση costruire [it]
 • chiudere εκφώνηση chiudere [it]
 • abitare εκφώνηση abitare [it]
 • godere εκφώνηση godere [it]
 • amare εκφώνηση amare [it]
 • cincischiare εκφώνηση cincischiare [it]
 • gemere εκφώνηση gemere [it]
 • cavare εκφώνηση cavare [it]
 • divergente εκφώνηση divergente [es]
 • alzare εκφώνηση alzare [it]
 • partire εκφώνηση partire [it]
 • nuotare εκφώνηση nuotare [it]
 • comprare εκφώνηση comprare [it]
 • viaggiare εκφώνηση viaggiare [it]
 • ripetere εκφώνηση ripetere [it]
 • notte εκφώνηση notte [it]
 • abbassare εκφώνηση abbassare [it]
 • porre εκφώνηση porre [it]
 • piangere εκφώνηση piangere [it]
 • accadere εκφώνηση accadere [it]
 • nutrire εκφώνηση nutrire [la]
 • studiare εκφώνηση studiare [it]
 • ammobiliare εκφώνηση ammobiliare [it]
 • ascoltare εκφώνηση ascoltare [it]
 • designare εκφώνηση designare [la]
 • guardare εκφώνηση guardare [it]
 • avvenire εκφώνηση avvenire [it]
 • votare εκφώνηση votare [it]
 • desumere εκφώνηση desumere [la]
 • zonzo εκφώνηση zonzo [pt]
 • ballare εκφώνηση ballare [it]
 • uscire εκφώνηση uscire [it]
 • dimagrire εκφώνηση dimagrire [it]
 • suonare εκφώνηση suonare [it]
 • andare εκφώνηση andare [it]
 • ormeggiare εκφώνηση ormeggiare [it]
 • tenere εκφώνηση tenere [it]
 • normale εκφώνηση normale [it]
 • cantare εκφώνηση cantare [it]
 • premeditare εκφώνηση premeditare [ro]
 • cucinare εκφώνηση cucinare [it]
 • indossare εκφώνηση indossare [it]
 • pulire εκφώνηση pulire [it]
 • sperare εκφώνηση sperare [it]
 • lasciare εκφώνηση lasciare [it]
 • venire εκφώνηση venire [it]
 • tollerare εκφώνηση tollerare [it]
 • sedere εκφώνηση sedere [it]
 • scrivere εκφώνηση scrivere [it]
 • cingersi εκφώνηση cingersi [it]
 • credere εκφώνηση credere [it]
 • scopare εκφώνηση scopare [it]
 • sciogliere εκφώνηση sciogliere [it]
 • guadagnare εκφώνηση guadagnare [it]
 • smettere εκφώνηση smettere [it]
 • compiere εκφώνηση compiere [it]
 • modificare εκφώνηση modificare [la]
 • risorgere εκφώνηση risorgere [it]
 • vuotare εκφώνηση vuotare [it]
 • accusare εκφώνηση accusare [la]
 • volere εκφώνηση volere [it]
 • scorgere εκφώνηση scorgere [it]
 • giacere εκφώνηση giacere [it]
 • tagliare εκφώνηση tagliare [it]