Κατηγορία:

verbi infinito

Εγγραφείτε στις προφορές στα verbi infinito

 • piacere εκφώνηση
  piacere [it]
 • stare εκφώνηση
  stare [en]
 • chiedere εκφώνηση
  chiedere [it]
 • sera εκφώνηση
  sera [it]
 • volare εκφώνηση
  volare [it]
 • vento εκφώνηση
  vento [it]
 • giocare εκφώνηση
  giocare [it]
 • avere εκφώνηση
  avere [it]
 • correre εκφώνηση
  correre [it]
 • leggere εκφώνηση
  leggere [it]
 • provvedere εκφώνηση
  provvedere [it]
 • mangiare εκφώνηση
  mangiare [it]
 • parlare εκφώνηση
  parlare [it]
 • scegliere εκφώνηση
  scegliere [it]
 • bere εκφώνηση
  bere [it]
 • essere εκφώνηση
  essere [it]
 • pronunciare εκφώνηση
  pronunciare [it]
 • vedere εκφώνηση
  vedere [it]
 • forza εκφώνηση
  forza [gl]
 • dissuadere εκφώνηση
  dissuadere [it]
 • controbattere εκφώνηση
  controbattere [it]
 • conoscere εκφώνηση
  conoscere [it]
 • scendere εκφώνηση
  scendere [it]
 • Cercare εκφώνηση
  Cercare [it]
 • imparare εκφώνηση
  imparare [it]
 • mettere εκφώνηση
  mettere [it]
 • dormire εκφώνηση
  dormire [it]
 • guidare εκφώνηση
  guidare [it]
 • abbandonare εκφώνηση
  abbandonare [it]
 • toccare εκφώνηση
  toccare [it]
 • abbaiare εκφώνηση
  abbaiare [it]
 • divenire εκφώνηση
  divenire [it]
 • vincere εκφώνηση
  vincere [it]
 • scervellarsi εκφώνηση
  scervellarsi [it]
 • lavorare εκφώνηση
  lavorare [it]
 • godere εκφώνηση
  godere [it]
 • chiudere εκφώνηση
  chiudere [it]
 • amare εκφώνηση
  amare [it]
 • conforme εκφώνηση
  conforme [es]
 • costruire εκφώνηση
  costruire [it]
 • abitare εκφώνηση
  abitare [it]
 • nutrire εκφώνηση
  nutrire [la]
 • gemere εκφώνηση
  gemere [it]
 • alzare εκφώνηση
  alzare [it]
 • notte εκφώνηση
  notte [it]
 • ripetere εκφώνηση
  ripetere [it]
 • partire εκφώνηση
  partire [it]
 • nuotare εκφώνηση
  nuotare [it]
 • viaggiare εκφώνηση
  viaggiare [it]
 • cincischiare εκφώνηση
  cincischiare [it]
 • comprare εκφώνηση
  comprare [it]
 • cavare εκφώνηση
  cavare [it]
 • divergente εκφώνηση
  divergente [es]
 • designare εκφώνηση
  designare [la]
 • piangere εκφώνηση
  piangere [it]
 • uscire εκφώνηση
  uscire [it]
 • ascoltare εκφώνηση
  ascoltare [it]
 • accadere εκφώνηση
  accadere [it]
 • guardare εκφώνηση
  guardare [it]
 • porre εκφώνηση
  porre [it]
 • abbassare εκφώνηση
  abbassare [it]
 • studiare εκφώνηση
  studiare [it]
 • tenere εκφώνηση
  tenere [it]
 • andare εκφώνηση
  andare [it]
 • ballare εκφώνηση
  ballare [it]
 • suonare εκφώνηση
  suonare [it]
 • ammobiliare εκφώνηση
  ammobiliare [it]
 • avvenire εκφώνηση
  avvenire [it]
 • cantare εκφώνηση
  cantare [it]
 • votare εκφώνηση
  votare [it]
 • zonzo εκφώνηση
  zonzo [pt]
 • dimagrire εκφώνηση
  dimagrire [it]
 • normale εκφώνηση
  normale [it]
 • desumere εκφώνηση
  desumere [la]
 • cucinare εκφώνηση
  cucinare [it]
 • sciogliere εκφώνηση
  sciogliere [it]
 • lasciare εκφώνηση
  lasciare [it]
 • venire εκφώνηση
  venire [it]
 • scrivere εκφώνηση
  scrivere [it]
 • ormeggiare εκφώνηση
  ormeggiare [it]
 • pulire εκφώνηση
  pulire [it]
 • credere εκφώνηση
  credere [it]
 • giacere εκφώνηση
  giacere [it]
 • sperare εκφώνηση
  sperare [it]
 • indossare εκφώνηση
  indossare [it]
 • tagliare εκφώνηση
  tagliare [it]
 • premeditare εκφώνηση
  premeditare [ro]
 • sedere εκφώνηση
  sedere [it]
 • volere εκφώνηση
  volere [it]
 • smettere εκφώνηση
  smettere [it]
 • guadagnare εκφώνηση
  guadagnare [it]
 • tollerare εκφώνηση
  tollerare [it]
 • scopare εκφώνηση
  scopare [it]
 • compiere εκφώνηση
  compiere [it]
 • cingersi εκφώνηση
  cingersi [it]
 • sentire εκφώνηση
  sentire [it]
 • desiderare εκφώνηση
  desiderare [it]
 • risorgere εκφώνηση
  risorgere [it]
 • modificare εκφώνηση
  modificare [la]
 • accusare εκφώνηση
  accusare [la]