Κατηγορία:

verbo

Εγγραφείτε στις προφορές στα verbo

 • favorecer εκφώνηση favorecer [pt]
 • preparar εκφώνηση preparar [es]
 • marcar εκφώνηση marcar [es]
 • probar εκφώνηση probar [es]
 • colocar εκφώνηση colocar [es]
 • retroceder εκφώνηση retroceder [es]
 • ganar εκφώνηση ganar [es]
 • tuvimos εκφώνηση tuvimos [es]
 • borro εκφώνηση borro [it]
 • cesar εκφώνηση cesar [es]
 • trastocar εκφώνηση trastocar [es]
 • alborotar εκφώνηση alborotar [es]
 • comprender εκφώνηση comprender [es]
 • alquilar εκφώνηση alquilar [es]
 • descubrir εκφώνηση descubrir [es]
 • entender εκφώνηση entender [es]
 • acariciar εκφώνηση acariciar [pt]
 • contestar εκφώνηση contestar [es]
 • dé εκφώνηση [ast]
 • procurar εκφώνηση procurar [pt]
 • emerger εκφώνηση emerger [es]
 • Olha εκφώνηση Olha [pt]
 • regatear εκφώνηση regatear [es]
 • ahorrar εκφώνηση ahorrar [es]
 • ofrecer εκφώνηση ofrecer [es]
 • amáis εκφώνηση amáis [es]
 • mostrar εκφώνηση mostrar [es]
 • confundir εκφώνηση confundir [pt]
 • adaptar εκφώνηση adaptar [pt]
 • disimular εκφώνηση disimular [es]
 • proteger εκφώνηση proteger [es]
 • instalar εκφώνηση instalar [es]
 • hacéis εκφώνηση hacéis [es]
 • poner εκφώνηση poner [es]
 • sonar εκφώνηση sonar [en]
 • sacar εκφώνηση sacar [es]
 • fuera εκφώνηση fuera [es]
 • continuar εκφώνηση continuar [es]
 • haz εκφώνηση haz [es]
 • escoger εκφώνηση escoger [es]
 • ved εκφώνηση ved [sv]
 • avasallar εκφώνηση avasallar [es]
 • tratar εκφώνηση tratar [es]
 • vedere εκφώνηση vedere [it]
 • desatrancar εκφώνηση desatrancar [es]
 • arreglar εκφώνηση arreglar [es]
 • preceder εκφώνηση preceder [es]
 • saludar εκφώνηση saludar [es]
 • averigüe εκφώνηση averigüe [es]
 • tienen εκφώνηση tienen [es]
 • arrancar εκφώνηση arrancar [es]
 • transmitir εκφώνηση transmitir [es]
 • convoy εκφώνηση convoy [en]
 • divertir εκφώνηση divertir [es]
 • ceñir εκφώνηση ceñir [es]
 • hace εκφώνηση hace [es]
 • enviar εκφώνηση enviar [es]
 • pasear εκφώνηση pasear [es]
 • esconder εκφώνηση esconder [es]
 • respirar εκφώνηση respirar [es]
 • emprender εκφώνηση emprender [es]
 • haces εκφώνηση haces [es]
 • adelantar εκφώνηση adelantar [es]
 • culpabilizar εκφώνηση culpabilizar [pt]
 • invitar εκφώνηση invitar [es]
 • курить εκφώνηση курить [ru]
 • vio εκφώνηση vio [es]
 • amenazar εκφώνηση amenazar [es]
 • veo εκφώνηση veo [es]
 • intentar εκφώνηση intentar [es]
 • extrañar εκφώνηση extrañar [es]
 • criar εκφώνηση criar [pt]
 • averiguar εκφώνηση averiguar [es]
 • tenían εκφώνηση tenían [es]
 • 揣測 εκφώνηση 揣測 [yue]
 • éramos εκφώνηση éramos [es]
 • pesar εκφώνηση pesar [es]
 • desayunar εκφώνηση desayunar [es]
 • frenar εκφώνηση frenar [es]
 • vimos εκφώνηση vimos [es]
 • infligir εκφώνηση infligir [es]
 • entrar εκφώνηση entrar [es]
 • asumir εκφώνηση asumir [es]
 • discutir εκφώνηση discutir [es]
 • acertar εκφώνηση acertar [es]
 • Peçamos εκφώνηση Peçamos [pt]
 • recorrer εκφώνηση recorrer [es]
 • tenga εκφώνηση tenga [es]
 • financia εκφώνηση financia [es]
 • renunciar εκφώνηση renunciar [es]
 • cumplir εκφώνηση cumplir [es]
 • narrar εκφώνηση narrar [es]
 • copiar εκφώνηση copiar [es]
 • aclarar εκφώνηση aclarar [es]
 • dirigirse εκφώνηση dirigirse [es]
 • Catar εκφώνηση Catar [ga]
 • dividir εκφώνηση dividir [es]
 • agarrar εκφώνηση agarrar [es]
 • arriesgar εκφώνηση arriesgar [es]
 • sollozar εκφώνηση sollozar [es]