Κατηγορία:

verbs in Romanian

Εγγραφείτε στις προφορές στα verbs in Romanian

 • duce εκφώνηση duce [la]
 • elimina εκφώνηση elimina [it]
 • dura εκφώνηση dura [ia]
 • activa εκφώνηση activa [es]
 • completa εκφώνηση completa [es]
 • copia εκφώνηση copia [la]
 • crea εκφώνηση crea [es]
 • dansa εκφώνηση dansa [ro]
 • avea εκφώνηση avea [ro]
 • comporta εκφώνηση comporta [pt]
 • conduce εκφώνηση conduce [it]
 • controla εκφώνηση controla [pt]
 • citi εκφώνηση citi [ro]
 • compara εκφώνηση compara [ro]
 • congela εκφώνηση congela [pt]
 • Dori εκφώνηση Dori [ro]
 • deveni εκφώνηση deveni [la]
 • arde εκφώνηση arde [ro]
 • atinge εκφώνηση atinge [ro]
 • accelera εκφώνηση accelera [ro]
 • avea grijă εκφώνηση avea grijă [ro]
 • abdica εκφώνηση abdica [ro]
 • delimita εκφώνηση delimita [ro]
 • ameninţa εκφώνηση ameninţa [ro]
 • chema εκφώνηση chema [ro]
 • deranja εκφώνηση deranja [ro]
 • cheltui εκφώνηση cheltui [ro]
 • căuta εκφώνηση căuta [ro]
 • crucifica εκφώνηση crucifica [ro]
 • descrie εκφώνηση descrie [ro]
 • circumscrie εκφώνηση circumscrie [ro]
 • ascunde εκφώνηση ascunde [ro]
 • ajunge la majorat εκφώνηση ajunge la majorat [ro]
 • avea dreptate εκφώνηση avea dreptate [ro]
 • curge εκφώνηση curge [ro]
 • azvârli εκφώνηση azvârli [ro]
 • conveni εκφώνηση conveni [ro]
 • cere εκφώνηση cere [ro]
 • arăta εκφώνηση arăta [ro]
 • cuceri εκφώνηση cuceri [ro]
 • bucura εκφώνηση bucura [ro]
 • delira εκφώνηση delira [ro]
 • convinge εκφώνηση convinge [ro]
 • adăsta εκφώνηση adăsta [ro]
 • cugeta εκφώνηση cugeta [ro]
 • asigura εκφώνηση asigura [ro]
 • afuma εκφώνηση afuma [ro]
 • duşmăni εκφώνηση duşmăni [ro]
 • ejacula εκφώνηση ejacula [ro]
 • dispărea εκφώνηση dispărea [ro]
 • călca εκφώνηση călca [ro]
 • denatura εκφώνηση denatura [ro]
 • clădi εκφώνηση clădi [ro]
 • descurca εκφώνηση descurca [ro]
 • circumcide εκφώνηση circumcide [ro]
 • croi εκφώνηση croi [ro]
 • distruge εκφώνηση distruge [ro]
 • distra εκφώνηση distra [ro]
 • angaja εκφώνηση angaja [ro]
 • discuta εκφώνηση discuta [ro]
 • blestema εκφώνηση blestema [ro]
 • adăpa εκφώνηση adăpa [ro]
 • chinui εκφώνηση chinui [ro]
 • dezbrăca εκφώνηση dezbrăca [ro]
 • amaneta εκφώνηση amaneta [ro]
 • cunoaşte εκφώνηση cunoaşte [ro]
 • contrazice εκφώνηση contrazice [ro]
 • delecta εκφώνηση delecta [ro]
 • bloca εκφώνηση bloca [ro]
 • anihila εκφώνηση anihila [ro]
 • descărca εκφώνηση descărca [ro]
 • aerisi εκφώνηση aerisi [ro]
 • adăuga εκφώνηση adăuga [ro]
 • dărâma εκφώνηση dărâma [ro]
 • contraveni εκφώνηση contraveni [ro]
 • durea εκφώνηση durea [ro]
 • da la muie εκφώνηση da la muie [ro]
 • dezice εκφώνηση dezice [ro]
 • asurzi εκφώνηση asurzi [ro]
 • alcătui εκφώνηση alcătui [ro]
 • cauta εκφώνηση cauta [ro]
 • declina εκφώνηση declina [ro]
 • deştepta εκφώνηση deştepta [ro]
 • dovedi εκφώνηση dovedi [ro]
 • distila εκφώνηση distila [ro]
 • aminti εκφώνηση aminti [ro]
 • articula εκφώνηση articula [ro]
 • da la labă εκφώνηση da la labă [ro]
 • boteza εκφώνηση boteza [ro]
 • avansa εκφώνηση avansa [ro]
 • băga εκφώνηση băga [ro]
 • deszice εκφώνηση deszice [ro]
 • bănui εκφώνηση bănui [ro]
 • descoperi εκφώνηση descoperi [ro]
 • coopera εκφώνηση coopera [ro]
 • borî εκφώνηση borî [ro]
 • apăsa εκφώνηση apăsa [ro]
 • despărţi εκφώνηση despărţi [ro]