Κατηγορία:

Y Gododdin

Εγγραφείτε στις προφορές στα Y Gododdin

 • Arthur εκφώνηση Arthur [fr]
 • Geraint εκφώνηση Geraint [cy]
 • Owain εκφώνηση Owain [cy]
 • King Arthur εκφώνηση King Arthur [en]
 • myrddin εκφώνηση myrddin [cy]
 • Aneirin εκφώνηση Aneirin [cy]
 • Peredur εκφώνηση Peredur [cy]
 • Y Gododdin εκφώνηση Y Gododdin [cy]
 • Llywarch εκφώνηση Llywarch [cy]
 • Llyfr Aneirin εκφώνηση Llyfr Aneirin [cy]
 • Arfon εκφώνηση Arfon [cy]
 • Ceredig εκφώνηση Ceredig [cy]
 • Mynyddawg Mwynvawr εκφώνηση Mynyddawg Mwynvawr [cy]
 • Mynyddawg εκφώνηση Mynyddawg [cy]
 • Din Eidyn εκφώνηση Din Eidyn [cy]
 • Din Eidin εκφώνηση Din Eidin [cy]
 • Eithinyn εκφώνηση Eithinyn [cy]
 • Deifr εκφώνηση Deifr [cy]
 • Bradwen εκφώνηση Bradwen [cy]
 • Gwair εκφώνηση Gwair [cy]
 • Cynhafal εκφώνηση Cynhafal [cy]
 • Cilydd εκφώνηση Cilydd [cy]
 • Gereint εκφώνηση Gereint [cy]
 • Bleiddfan εκφώνηση Bleiddfan [cy]
 • Addonwy εκφώνηση Addonwy [cy]
 • Nwython εκφώνηση Nwython [cy]
 • Gwawrddur εκφώνηση Gwawrddur [cy]
 • Tudfwlch εκφώνηση Tudfwlch [cy]
 • Y Brenin Arthur εκφώνηση Y Brenin Arthur [cy]
 • Gwriad εκφώνηση Gwriad [cy]
 • Llif εκφώνηση Llif [cy]
 • Eudaf εκφώνηση Eudaf [cy]
 • Ithael εκφώνηση Ithael [cy]
 • Gododdin εκφώνηση Gododdin [cy]
 • Blaenwydd εκφώνηση Blaenwydd [cy]
 • Gwengad εκφώνηση Gwengad [cy]
 • Llywri εκφώνηση Llywri [cy]
 • Guaurdur εκφώνηση Guaurdur [cy]
 • Cadafwy εκφώνηση Cadafwy [cy]
 • Cynwal εκφώνηση Cynwal [cy]
 • Gwyd εκφώνηση Gwyd [cy]
 • Garthwys εκφώνηση Garthwys [cy]
 • Gwaednerth εκφώνηση Gwaednerth [cy]
 • Gwarddur εκφώνηση Gwarddur [cy]
 • Madain εκφώνηση Madain [cy]
 • Madawg εκφώνηση Madawg [cy]
 • Athrwys εκφώνηση Athrwys [cy]
 • Rheiddun εκφώνηση Rheiddun [cy]
 • Rhaithfyw εκφώνηση Rhaithfyw [cy]
 • Clydno εκφώνηση Clydno [cy]
 • Cynri εκφώνηση Cynri [cy]
 • Cadfannan εκφώνηση Cadfannan [cy]
 • Edar εκφώνηση Edar [cy]
 • Gwenabwy εκφώνηση Gwenabwy [cy]
 • Gwrien εκφώνηση Gwrien [cy]
 • Buddfan εκφώνηση Buddfan [cy]
 • Rhufawn εκφώνηση Rhufawn [cy]
 • Brennych εκφώνηση Brennych [cy]
 • Caradawg εκφώνηση Caradawg [cy]
 • Gwananhon εκφώνηση Gwananhon [cy]
 • Rhywoniawg εκφώνηση Rhywoniawg [cy]
 • Gwydyen εκφώνηση Gwydyen [cy]
 • Gwiawn εκφώνηση Gwiawn [cy]
 • Gwgawn εκφώνηση Gwgawn [cy]
 • Neirthiad εκφώνηση Neirthiad [cy]
 • Gwrlydr εκφώνηση Gwrlydr [cy]
 • Affrel εκφώνηση Affrel [cy]
 • Gwyddug εκφώνηση Gwyddug [cy]
 • Gwaredawg εκφώνηση Gwaredawg [cy]
 • Galystan εκφώνηση Galystan [cy]
 • Eldef εκφώνηση Eldef [cy]
 • Καταγράψτε την προφορά για Gorddur Gorddur [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwrwelling Gwrwelling [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Catraeth Catraeth [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Aeddan Aeddan [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις