Κατηγορία:

zemplínske nárečie

Εγγραφείτε στις προφορές στα zemplínske nárečie

 • árešt εκφώνηση árešt [sk]
 • babo εκφώνηση babo [pt]
 • Bačka εκφώνηση Bačka [hr]
 • bagandže εκφώνηση bagandže [sk]
 • bajúz εκφώνηση bajúz [sk]
 • bajuzaty εκφώνηση bajuzaty [sk]
 • bakuľa εκφώνηση bakuľa [sk]
 • bandurky εκφώνηση bandurky [sk]
 • baracky εκφώνηση baracky [sk]
 • bars εκφώνηση bars [en]
 • belavy εκφώνηση belavy [sk]
 • Bic εκφώνηση Bic [de]
 • bicigeľ εκφώνηση bicigeľ [sk]
 • bila εκφώνηση bila [sv]
 • biľet εκφώνηση biľet [sk]
 • bIm εκφώνηση bIm [tlh]
 • bizovňe εκφώνηση bizovňe [sk]
 • blajvas εκφώνηση blajvas [sk]
 • blajvaz εκφώνηση blajvaz [sk]
 • bľeda εκφώνηση bľeda [sk]
 • bo εκφώνηση bo [da]
 • bočkac εκφώνηση bočkac [sk]
 • bodvanka εκφώνηση bodvanka [sk]
 • Božo εκφώνηση Božo [hr]
 • brižok εκφώνηση brižok [sk]
 • brud εκφώνηση brud [sv]
 • brudny εκφώνηση brudny [sk]
 • Buc εκφώνηση Buc [pl]
 • budzeme εκφώνηση budzeme [sk]
 • bugiľar εκφώνηση bugiľar [sk]
 • bul εκφώνηση bul [tr]
 • bula εκφώνηση bula [es]
 • buli εκφώνηση buli [hu]
 • bulo εκφώνηση bulo [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για caha caha [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahac cahac [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahace cahace [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahaj cahaj [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahala cahala [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahali cahali [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahalo cahalo [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για caham caham [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cahaš cahaš [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • čarka εκφώνηση čarka [sk]
 • čarna εκφώνηση čarna [sk]
 • ce εκφώνηση ce [fr]
 • cecki εκφώνηση cecki [sk]
 • ceľata εκφώνηση ceľata [sk]
 • ceľe εκφώνηση ceľe [sk]
 • čepčeňe εκφώνηση čepčeňe [sk]
 • čepčic εκφώνηση čepčic [sk]
 • cepla εκφώνηση cepla [sk]
 • čerkac εκφώνηση čerkac [sk]
 • čerknuc εκφώνηση čerknuc [sk]
 • čerkutka εκφώνηση čerkutka [sk]
 • cetka εκφώνηση cetka [cs]
 • cetko εκφώνηση cetko [sk]
 • chiža εκφώνηση chiža [sk]
 • chľeba εκφώνηση chľeba [sk]
 • chľib εκφώνηση chľib [sk]
 • chlop εκφώνηση chlop [sk]
 • chlopi εκφώνηση chlopi [sk]
 • chribet εκφώνηση chribet [sk]
 • chustka εκφώνηση chustka [pl]
 • chyža εκφώνηση chyža [sk]
 • ci εκφώνηση ci [it]
 • cicho εκφώνηση cicho [pl]
 • cicki εκφώνηση cicki [sk]
 • Καταγράψτε την προφορά για cicky cicky [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • cigaretľa εκφώνηση cigaretľa [sk]
 • cintirin εκφώνηση cintirin [sk]
 • cintiriňe εκφώνηση cintiriňe [sk]
 • co εκφώνηση co [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για coška coška [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • čuješ εκφώνηση čuješ [sk]
 • Καταγράψτε την προφορά για cuker cuker [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • cukerľiky εκφώνηση cukerľiky [sk]
 • čul εκφώνηση čul [sk]
 • čula εκφώνηση čula [sk]
 • čuli εκφώνηση čuli [sk]
 • čumel εκφώνηση čumel [sk]
 • cumľik εκφώνηση cumľik [sk]
 • cverenka εκφώνηση cverenka [sk]
 • das εκφώνηση das [de]
 • denko εκφώνηση denko [pl]
 • dirgac εκφώνηση dirgac [sk]
 • dirgačka εκφώνηση dirgačka [sk]
 • dirgačky εκφώνηση dirgačky [sk]
 • dižď εκφώνηση dižď [sk]
 • dlažďičky εκφώνηση dlažďičky [sk]
 • Καταγράψτε την προφορά για dluhe dluhe [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • dluhši εκφώνηση dluhši [sk]
 • Καταγράψτε την προφορά για do aleluja do aleluja [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για do šóru do šóru [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • dodžubac εκφώνηση dodžubac [sk]
 • dojsc εκφώνηση dojsc [sk]
 • doňisc εκφώνηση doňisc [sk]
 • doras εκφώνηση doras [ga]
 • drabina εκφώνηση drabina [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για drichmac drichmac [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις