Κατηγορία:

zemplínske nárečie

Εγγραφείτε στις προφορές στα zemplínske nárečie

 • šaľeny εκφώνηση šaľeny [sk]
 • šifoner εκφώνηση šifoner [sk]
 • patreli εκφώνηση patreli [sk]
 • kredeňec εκφώνηση kredeňec [sk]
 • dzignuta εκφώνηση dzignuta [sk]
 • zbešňety εκφώνηση zbešňety [sk]
 • kyľavy εκφώνηση kyľavy [sk]
 • glupa εκφώνηση glupa [sr]
 • hutoric εκφώνηση hutoric [sk]
 • šejsc εκφώνηση šejsc [sk]
 • marchev εκφώνηση marchev [sk]
 • zašnurovac εκφώνηση zašnurovac [sk]
 • perši εκφώνηση perši [sk]
 • ľavy εκφώνηση ľavy [sk]
 • šerbľik εκφώνηση šerbľik [sk]
 • štachytky εκφώνηση štachytky [sk]
 • šviatok εκφώνηση šviatok [sk]
 • bandurky εκφώνηση bandurky [sk]
 • ošče εκφώνηση ošče [sk]
 • mlatok εκφώνηση mlatok [sk]
 • perscinki εκφώνηση perscinki [sk]
 • vecej εκφώνηση vecej [sk]
 • ľečky εκφώνηση ľečky [sk]
 • idzeš εκφώνηση idzeš [sk]
 • šmikňa εκφώνηση šmikňa [sk]
 • dzeka εκφώνηση dzeka [sk]
 • žulti εκφώνηση žulti [sk]
 • na borg εκφώνηση na borg [sk]
 • pokažene εκφώνηση pokažene [sk]
 • čumel εκφώνηση čumel [sk]
 • pozamitano εκφώνηση pozamitano [sk]
 • spundžety εκφώνηση spundžety [sk]
 • šicke εκφώνηση šicke [sk]
 • dodžubac εκφώνηση dodžubac [sk]
 • dušene εκφώνηση dušene [sk]
 • ješiň εκφώνηση ješiň [sk]
 • mušiš εκφώνηση mušiš [sk]
 • ňigda εκφώνηση ňigda [sk]
 • pokošeny εκφώνηση pokošeny [sk]
 • pať εκφώνηση pať [sk]
 • hrac εκφώνηση hrac [sk]
 • sluchac εκφώνηση sluchac [sk]
 • narokom εκφώνηση narokom [sk]
 • lička εκφώνηση lička [sk]
 • bajúz εκφώνηση bajúz [sk]
 • krišic εκφώνηση krišic [sk]
 • ujco εκφώνηση ujco [sk]
 • mojoho (môjho) εκφώνηση mojoho (môjho) [sk]
 • harčok εκφώνηση harčok [sk]
 • skyškane εκφώνηση skyškane [sk]
 • jarok εκφώνηση jarok [sk]
 • ňeodala εκφώνηση ňeodala [sk]
 • keľo εκφώνηση keľo [sk]
 • dvasto εκφώνηση dvasto [sk]
 • kľišče εκφώνηση kľišče [sk]
 • šivy εκφώνηση šivy [sk]
 • spasal εκφώνηση spasal [sk]
 • šidzem εκφώνηση šidzem [sk]
 • oprobuj εκφώνηση oprobuj [sk]
 • gaľiba εκφώνηση gaľiba [sk]
 • ňečuchaj εκφώνηση ňečuchaj [sk]
 • ščac εκφώνηση ščac [sk]
 • funduš εκφώνηση funduš [sk]
 • spričny εκφώνηση spričny [sk]
 • frajir εκφώνηση frajir [sk]
 • vše εκφώνηση vše [cs]
 • puľka εκφώνηση puľka [sk]
 • segiňatko εκφώνηση segiňatko [sk]
 • zasran εκφώνηση zasran [sk]
 • tvuj εκφώνηση tvuj [sk]
 • šmej εκφώνηση šmej [sk]
 • smačny εκφώνηση smačny [sk]
 • šumna εκφώνηση šumna [sk]
 • takoho εκφώνηση takoho [sk]
 • vohľady εκφώνηση vohľady [sk]
 • žeľena εκφώνηση žeľena [sk]
 • potrim εκφώνηση potrim [sk]
 • bočkac εκφώνηση bočkac [sk]
 • čerkac εκφώνηση čerkac [sk]
 • koľesko εκφώνηση koľesko [sk]
 • šestry εκφώνηση šestry [sk]
 • ščurkovo εκφώνηση ščurkovo [sk]
 • koštoval εκφώνηση koštoval [sk]
 • ňeznaš εκφώνηση ňeznaš [sk]
 • obisce εκφώνηση obisce [sk]
 • šickych εκφώνηση šickych [sk]
 • išol εκφώνηση išol [sk]
 • mojmu εκφώνηση mojmu [sk]
 • šak εκφώνηση šak [sk]
 • kešeňe εκφώνηση kešeňe [sk]
 • žultňavi εκφώνηση žultňavi [sk]
 • džviratko εκφώνηση džviratko [sk]
 • čarna εκφώνηση čarna [sk]
 • naľečniki εκφώνηση naľečniki [sk]
 • premišena εκφώνηση premišena [sk]
 • šnurok εκφώνηση šnurok [sk]
 • šparhet εκφώνηση šparhet [sk]
 • perscinok εκφώνηση perscinok [sk]
 • vydrižňac εκφώνηση vydrižňac [sk]
 • trimaj εκφώνηση trimaj [sk]