Κατηγορία:

zemplínske nárečie

Εγγραφείτε στις προφορές στα zemplínske nárečie

 • lakocinka εκφώνηση lakocinka [sk]
 • ľežec εκφώνηση ľežec [sk]
 • šňicľe εκφώνηση šňicľe [sk]
 • šviňa εκφώνηση šviňa [sk]
 • prišol εκφώνηση prišol [sk]
 • odchiľa εκφώνηση odchiľa [sk]
 • pjaty εκφώνηση pjaty [sk]
 • šedzel εκφώνηση šedzel [sk]
 • chľeba εκφώνηση chľeba [sk]
 • srac εκφώνηση srac [sk]
 • šternasty εκφώνηση šternasty [sk]
 • sopľak εκφώνηση sopľak [sk]
 • neštretli εκφώνηση neštretli [sk]
 • cumľik εκφώνηση cumľik [sk]
 • pokrovce εκφώνηση pokrovce [sk]
 • ňe εκφώνηση ňe [sk]
 • veckaj εκφώνηση veckaj [sk]
 • chribet εκφώνηση chribet [sk]
 • brižok εκφώνηση brižok [sk]
 • vun (on) εκφώνηση vun (on) [sk]
 • pomajsic εκφώνηση pomajsic [sk]
 • hocľem εκφώνηση hocľem [sk]
 • jomu (jemu) εκφώνηση jomu (jemu) [sk]
 • prezdzekovac εκφώνηση prezdzekovac [sk]
 • kešiň εκφώνηση kešiň [sk]
 • vystirčic εκφώνηση vystirčic [sk]
 • čuli εκφώνηση čuli [sk]
 • takoj εκφώνηση takoj [sl]
 • cicki εκφώνηση cicki [sk]
 • pozamitac εκφώνηση pozamitac [sk]
 • cepla εκφώνηση cepla [sk]
 • družbovsky εκφώνηση družbovsky [sk]
 • pijan εκφώνηση pijan [sk]
 • frišno εκφώνηση frišno [cs]
 • pušč εκφώνηση pušč [sk]
 • dumac εκφώνηση dumac [sk]
 • šedzeli εκφώνηση šedzeli [sk]
 • štachitky εκφώνηση štachitky [sk]
 • robic εκφώνηση robic [sk]
 • dušic εκφώνηση dušic [sk]
 • okoštuj εκφώνηση okoštuj [sk]
 • lapic εκφώνηση lapic [sk]
 • dzevec εκφώνηση dzevec [sk]
 • dzedzina εκφώνηση dzedzina [sk]
 • polivačka εκφώνηση polivačka [sk]
 • pejsto εκφώνηση pejsto [sk]
 • frajirka εκφώνηση frajirka [sk]
 • paľce εκφώνηση paľce [sk]
 • dzindzik εκφώνηση dzindzik [sk]
 • tancovac εκφώνηση tancovac [sk]
 • baracky εκφώνηση baracky [sk]
 • vracic εκφώνηση vracic [sk]
 • bakuľa εκφώνηση bakuľa [sk]
 • naj prebača εκφώνηση naj prebača [sk]
 • ľeje εκφώνηση ľeje [sk]
 • pijani εκφώνηση pijani [sk]
 • loški εκφώνηση loški [sk]
 • mľec εκφώνηση mľec [sk]
 • ujcu εκφώνηση ujcu [sk]
 • šumňe εκφώνηση šumňe [sk]
 • biľet εκφώνηση biľet [sk]
 • pitni εκφώνηση pitni [sk]
 • šedzela εκφώνηση šedzela [sk]
 • karčma εκφώνηση karčma [sk]
 • ľadnička εκφώνηση ľadnička [sk]
 • chlopi εκφώνηση chlopi [sk]
 • teľa εκφώνηση teľa [sk]
 • peršoho εκφώνηση peršoho [sk]
 • ňoho (neho) εκφώνηση ňoho (neho) [sk]
 • žejs εκφώνηση žejs [sk]
 • žedla εκφώνηση žedla [sk]
 • ňeši εκφώνηση ňeši [sk]
 • hutoril εκφώνηση hutoril [sk]
 • sopľanda εκφώνηση sopľanda [sk]
 • šmich εκφώνηση šmich [sk]
 • pľac εκφώνηση pľac [sk]
 • pľeca εκφώνηση pľeca [sk]
 • bagandže εκφώνηση bagandže [sk]
 • ščepic εκφώνηση ščepic [sk]
 • macerina εκφώνηση macerina [es]
 • na špacírku εκφώνηση na špacírku [sk]
 • Καταγράψτε την προφορά για cahace cahace [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για cicky cicky [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για do aleluja do aleluja [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για jedenasc jedenasc [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για klište klište [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για koštovala koštovala [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για na dvanastu na dvanastu [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ňešaľ še ňešaľ še [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για okrate okrate [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pľevňa pľevňa [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pocahuje pocahuje [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για porantalo porantalo [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για povic povic [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ríha ríha [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για runkľa runkľa [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για šecnac šecnac [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για šľipka šľipka [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για smačnejši smačnejši [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για spuščic spuščic [sk] Αναμενόμενες εκφωνήσεις