Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/07/2015 gastroparésie [fr] gastroparésie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2015 cheval de course [fr] cheval de course εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 martingale [fr] martingale εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 céramique [fr] céramique εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2012 goyère [fr] goyère εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 œdème [fr] œdème εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] Moulin à Vent εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] tronc artériel commun εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] mutisme sélectif εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] gratin de courgettes εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 déshumaniser [fr] déshumaniser εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 cent et unième [fr] cent et unième εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 neuf cent un [fr] neuf cent un εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 mille cinq cents [fr] mille cinq cents εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/07/2012 obscurcir [fr] obscurcir εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 herblay [fr] herblay εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 Charles Henry [fr] Charles Henry εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 La plus que lente [fr] La plus que lente εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] Jean de Xaintrailles εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2012 magret de canard [fr] magret de canard εκφώνηση 0 ψήφοι