Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/05/2017 gynoïde [fr] gynoïde εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2017 gynandre [fr] gynandre εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Wattecamps [fr] Wattecamps εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 accentus [fr] accentus εκφώνηση 1 ψήφοι
24/03/2017 monter sur ses ergots [fr] monter sur ses ergots εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 en mettre plein la vue [fr] en mettre plein la vue εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Thiérault [fr] Thiérault εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Quoix [fr] Quoix εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Boisdinghem [fr] Boisdinghem εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 pereyre [fr] pereyre εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Bouchaud [fr] Bouchaud εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 prévoyant un délai [fr] prévoyant un délai εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Keolis [fr] Keolis εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 la garde d'enfants [fr] la garde d'enfants εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2017 Charles Mathieu Isidore Decaen [fr] Charles Mathieu Isidore Decaen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2015 gastroparésie [fr] gastroparésie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/07/2015 cheval de course [fr] cheval de course εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 martingale [fr] martingale εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 céramique [fr] céramique εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis εκφώνηση 1 ψήφοι
04/07/2012 goyère [fr] goyère εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2012 œdème [fr] œdème εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition εκφώνηση 0 ψήφοι