Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/11/2014 отдали [ru] отдали εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2014 одновременно [ru] одновременно εκφώνηση 0 ψήφοι
07/04/2013 арбузы [ru] арбузы εκφώνηση 0 ψήφοι
07/04/2013 подкожный жир [ru] подкожный жир εκφώνηση 0 ψήφοι
07/04/2013 бедра [ru] бедра εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 участница [ru] участница εκφώνηση 0 ψήφοι
29/11/2012 получается [ru] получается εκφώνηση 0 ψήφοι
18/10/2012 hello [en] hello εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2012 морковка [ru] морковка εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2012 мелочёвка [ru] мелочёвка εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
14/10/2012 отключен [ru] отключен εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 пожалуйста [ru] пожалуйста εκφώνηση 2 ψήφοι
13/10/2012 улыбнитесь [ru] улыбнитесь εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2012 долговязый [ru] долговязый εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 что [ru] что εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 здесь [ru] здесь εκφώνηση 2 ψήφοι
12/10/2012 сдобный [ru] сдобный εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 сдаться [ru] сдаться εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 Франция [ru] Франция εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 Озёрки [ru] Озёрки εκφώνηση 1 ψήφοι
12/10/2012 бассейн [ru] бассейн εκφώνηση 2 ψήφοι
12/10/2012 сдираться [ru] сдираться εκφώνηση 0 ψήφοι
12/10/2012 Гильберт [ru] Гильберт εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 ага [ru] ага εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 констатировал [ru] констатировал εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 мумии [ru] мумии εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 отдыхает [ru] отдыхает εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 поставим [ru] поставим εκφώνηση 1 ψήφοι
05/10/2012 изменилась [ru] изменилась εκφώνηση 0 ψήφοι
05/10/2012 ого [ru] ого εκφώνηση 1 ψήφοι