Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
07/05/2019
ensacadora εκφώνηση
ensacadora [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
Los niños pueden ser una peste para muchas personas εκφώνηση
Los niños pueden ser una peste para muchas personas [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
¡Al cielo con ella! εκφώνηση
¡Al cielo con ella! [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
Se alejó arrastrando los pies y diciendo pestes εκφώνηση
Se alejó arrastrando los pies y diciendo pestes [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
Pidió disculpas previas a la guerra civi εκφώνηση
Pidió disculpas previas a la guerra civi [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
En Japón no solo los hombres sino también los monos toman baños termales. εκφώνηση
En Japón no solo los hombres sino también los monos toman baños termales. [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
comprobatorios εκφώνηση
comprobatorios [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
quedese con el cambio εκφώνηση
quedese con el cambio [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
Por favor, ¿me lo dejas? εκφώνηση
Por favor, ¿me lo dejas? [es] 0 ψήφοι
07/05/2019
un niño obediente εκφώνηση
un niño obediente [es] 0 ψήφοι
07/01/2017
lo presento a εκφώνηση
lo presento a [es] 0 ψήφοι
31/12/2016
Víspera de Todos los Santos εκφώνηση
Víspera de Todos los Santos [es] 0 ψήφοι
31/12/2016
barbacoas εκφώνηση
barbacoas [es] 0 ψήφοι
31/12/2016
por lo pronto εκφώνηση
por lo pronto [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
1869 εκφώνηση
1869 [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
1868 εκφώνηση
1868 [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
Jeep εκφώνηση
Jeep [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
1867 εκφώνηση
1867 [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
contricante εκφώνηση
contricante [es] 0 ψήφοι
12/12/2016
La camiseta blancha ancha es típica de los raperos εκφώνηση
La camiseta blancha ancha es típica de los raperos [es] 0 ψήφοι
04/12/2016
succión εκφώνηση
succión [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
he conseguido εκφώνηση
he conseguido [es] 0 ψήφοι
04/12/2016
restrillar εκφώνηση
restrillar [es] 0 ψήφοι
04/12/2016
pulsión sexual εκφώνηση
pulsión sexual [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
tartrato εκφώνηση
tartrato [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
a cal y canto εκφώνηση
a cal y canto [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
una de cal y otra de arena εκφώνηση
una de cal y otra de arena [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
más sordo que una tapia εκφώνηση
más sordo que una tapia [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
tamaño de zapato εκφώνηση
tamaño de zapato [es] 1 ψήφοι
04/12/2016
Me preocupas; Te preocupas demasiado εκφώνηση
Me preocupas; Te preocupas demasiado [es] 0 ψήφοι