Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] utbildningsområdet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 engagerat [sv] engagerat εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 lyhördhet [sv] lyhördhet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Polisförbundet [sv] Polisförbundet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 poliser [sv] poliser εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] arbetsmetoder εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 karriärutveckling [sv] karriärutveckling εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] Medlemsundersökningen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 temperaturmätare [sv] temperaturmätare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 uppmärksammat [sv] uppmärksammat εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 omorganisationen [sv] omorganisationen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 förstatligandet [sv] förstatligandet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 medarbetarna [sv] medarbetarna εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 ledarskapet [sv] ledarskapet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 synpunkter [sv] synpunkter εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 ­högskolor [sv] ­högskolor εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 universitetsstatus [sv] universitetsstatus εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 debatteras [sv] debatteras εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 nyutkommen [sv] nyutkommen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 testade [sv] testade εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 uppmärksammad [sv] uppmärksammad εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 huvudpoängen [sv] huvudpoängen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 studieinsatser [sv] studieinsatser εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] högskole­utbildning εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 studieovana [sv] studieovana εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Författarna [sv] Författarna εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 välutbildade [sv] välutbildade εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 framstegen [sv] framstegen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 måttliga [sv] måttliga εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskolorna [sv] högskolorna εκφώνηση 0 ψήφοι