Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2012 heltidsstudier [sv] heltidsstudier εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 rekrytera [sv] rekrytera εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 godkänna [sv] godkänna εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 prestigefyllda [sv] prestigefyllda εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 lärosäten [sv] lärosäten εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskoleexamen [sv] högskoleexamen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 arbetsinnehåll [sv] arbetsinnehåll εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 behörighet [sv] behörighet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskolestuderande [sv] högskolestuderande εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 gymnasieutbildning [sv] gymnasieutbildning εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 intrycket [sv] intrycket εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 ambulanssjukvård [sv] ambulanssjukvård εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 behandlingsassistent [sv] behandlingsassistent εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 yrkesgymnasieskola [sv] yrkesgymnasieskola εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 måltidskreatör [sv] måltidskreatör εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 värdskap [sv] värdskap εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 rikspolischef [sv] rikspolischef εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Svenson [sv] Svenson εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 länspolismästare [sv] länspolismästare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 förbundsområdesordförande [sv] förbundsområdesordförande εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 myndighetsledning [sv] myndighetsledning εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 länspolismyndigheter [sv] länspolismyndigheter εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 samverkansavtal [sv] samverkansavtal εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 effektiviseringsarbetet [sv] effektiviseringsarbetet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 verksamhetens [sv] verksamhetens εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 polismyndigheter [sv] polismyndigheter εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 rikspolischefen [sv] rikspolischefen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Otydliga [sv] Otydliga εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 modernt [sv] modernt εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 medarbetardriven [sv] medarbetardriven εκφώνηση 0 ψήφοι