Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2012 vardagsnära [sv] vardagsnära εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 operativa [sv] operativa εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 polisarbetet [sv] polisarbetet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 prioriteras [sv] prioriteras εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 efterlyser [sv] efterlyser εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 omorganisation [sv] omorganisation εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 arbetardriven [sv] arbetardriven εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] verksamhetsutveckling εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 bom [sv] bom εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 takhöjden [sv] takhöjden εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 satsad [sv] satsad εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 skattekrona [sv] skattekrona εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 delbetänkande [sv] delbetänkande εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] pensionsåldersutredningen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 arbetsbrist [sv] arbetsbrist εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 anpassningsbara [sv] anpassningsbara εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 bestrids [sv] bestrids εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 genomförde [sv] genomförde εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 rekryterare [sv] rekryterare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 intygade [sv] intygade εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 topptalanger [sv] topptalanger εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] Trygghetsrådet εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 åldrarna [sv] åldrarna εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 tillfrågade [sv] tillfrågade εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] åldersfixeringen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] åldersdiskriminering εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 placerar [sv] placerar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] Genomsnittssiffran εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 attrahera [sv] attrahera εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] förvärvsarbetande εκφώνηση 0 ψήφοι