Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/09/2012 upplysningsskyldighet [sv] upplysningsskyldighet εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 skriftligen [sv] skriftligen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 personuppgiftsombudet [sv] personuppgiftsombudet εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 tecknandet [sv] tecknandet εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 avtalsförpliktelser [sv] avtalsförpliktelser εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 servicenät [sv] servicenät εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 kostnadsfritt [sv] kostnadsfritt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 hemförsäkringen [sv] hemförsäkringen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 skadehändelse [sv] skadehändelse εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 marknadsföring [sv] marknadsföring εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 hemkomst [sv] hemkomst εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 foldern [sv] foldern εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 beställas [sv] beställas εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 beskriv [sv] beskriv εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 ersättningsanspråk [sv] ersättningsanspråk εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 huvudkontor [sv] huvudkontor εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
11/09/2012 privatskador [sv] privatskador εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 försäkringsbevis [sv] försäkringsbevis εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 resehandlingen [sv] resehandlingen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] trädgårdsväxt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 omprövat [sv] omprövat εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 skadereglerare [sv] skadereglerare εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 försäkringsnämnder [sv] försäkringsnämnder εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 personförsäkringsnämnden [sv] personförsäkringsnämnden εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 avger [sv] avger εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 försäkringstagare [sv] försäkringstagare εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 livförsäkring [sv] livförsäkring εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 karlavägen [sv] karlavägen εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 personskadenämnd [sv] personskadenämnd εκφώνηση 0 ψήφοι
11/09/2012 skaderegleringsfrågor [sv] skaderegleringsfrågor εκφώνηση 0 ψήφοι