Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/09/2012 blekingebo [sv] blekingebo εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 fyrbent [sv] fyrbent εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 högerhänt [sv] högerhänt εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 högertrafik [sv] högertrafik εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 biträde [sv] biträde εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 försov [sv] försov εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 bokutgivning [sv] bokutgivning εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 korrekturläsa [sv] korrekturläsa εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 kordinera [sv] kordinera εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 mångmiljonär [sv] mångmiljonär εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 tidsbegränsad [sv] tidsbegränsad εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 förkläde [sv] förkläde εκφώνηση 1 ψήφοι
13/09/2012 tusentals [sv] tusentals εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 hemtrevlig [sv] hemtrevlig εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 blåbärsoppa [sv] blåbärsoppa εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 säregen [sv] säregen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 paprika [sv] paprika εκφώνηση 2 ψήφοι
13/09/2012 vaccinering [sv] vaccinering εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 narkolepsi [sv] narkolepsi εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 anorektisk [sv] anorektisk εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 trekantig [sv] trekantig εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 stenåldersföremål [sv] stenåldersföremål εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 medeltid [sv] medeltid εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 järnålder [sv] järnålder εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 bronsålder [sv] bronsålder εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 neandertalare [sv] neandertalare εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 forntid [sv] forntid εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
13/09/2012 arkeolog [sv] arkeolog εκφώνηση 1 ψήφοι
13/09/2012 förhistorisk [sv] förhistorisk εκφώνηση 0 ψήφοι
13/09/2012 inackordera [sv] inackordera εκφώνηση 0 ψήφοι