Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/09/2012 modevetenskap [sv] modevetenskap εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 gymnasieutbildningen [sv] gymnasieutbildningen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 avancerade [sv] avancerade εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskolekompetens [sv] högskolekompetens εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 kunskapsmässigt [sv] kunskapsmässigt εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 tvivelaktiga [sv] tvivelaktiga εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 konkurrensförmåga [sv] konkurrensförmåga εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 innovation [sv] innovation εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 examina [sv] examina εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskoleutbildningen [sv] högskoleutbildningen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 kunskapsmässig [sv] kunskapsmässig εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 kvalificerande [sv] kvalificerande εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 sysselsättningsarena [sv] sysselsättningsarena εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 kunskaps­prat [sv] kunskaps­prat εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Säkerställ [sv] Säkerställ εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 examinatorer [sv] examinatorer εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskoleledningar [sv] högskoleledningar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 utbildningar [sv] utbildningar εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 studieinsats [sv] studieinsats εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 examensbevis [sv] examensbevis εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 högskolelärare [sv] högskolelärare εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 kvalificera [sv] kvalificera εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 lättsmälta [sv] lättsmälta εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Välj [sv] Välj εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 undvik [sv] undvik εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 fritidsvetenskap [sv] fritidsvetenskap εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 intetsägande [sv] intetsägande εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 Artikelförfattaren [sv] Artikelförfattaren εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 utkommer [sv] utkommer εκφώνηση 0 ψήφοι
12/09/2012 förkärlek [sv] förkärlek εκφώνηση 0 ψήφοι