Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2015 sostenibilidad [es] sostenibilidad εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 enojada [es] enojada εκφώνηση -1 ψήφοι
31/03/2015 salvajes [es] salvajes εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 relatos [es] relatos εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 cognoscitivo [es] cognoscitivo εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 pañales [es] pañales εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Chile [es] Chile εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Alfa Romeo [es] Alfa Romeo εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 mate [es] mate εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 tango [es] tango εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 psicoanálisis [es] psicoanálisis εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 hijo de puta [es] hijo de puta εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2015 Oscar [es] Oscar εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Ursula [es] Ursula εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Lucas [es] Lucas εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Manuel [es] Manuel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Julia [es] Julia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Francisco [es] Francisco εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Emmanuel [es] Emmanuel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 como una rosa [es] como una rosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 María [es] María εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 autónoma [es] autónoma εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 voluptuosa [es] voluptuosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 miseria [es] miseria εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 pasta [es] pasta εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 cosa [es] cosa εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 sobrino [es] sobrino εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 mamá [es] mamá εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 tableta [es] tableta εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 escándalo [es] escándalo εκφώνηση 0 ψήφοι