Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2015 final [es] final εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2015 Daniel [es] Daniel εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2015 Amanda [es] Amanda εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Cristina [es] Cristina εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Joaquín [es] Joaquín εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Alejandra [es] Alejandra εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Natalia [es] Natalia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Olivia [es] Olivia εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 enredijarse [es] enredijarse εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Eva [es] Eva εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 susurra [es] susurra εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 francachela [es] francachela εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Vulcanización [es] Vulcanización εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 vinicultor [es] vinicultor εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Venialidad [es] Venialidad εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Venático [es] Venático εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 sulfúrico [es] sulfúrico εκφώνηση 1 ψήφοι
31/03/2015 subafluente [es] subafluente εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Rezongón [es] Rezongón εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Entenebrecer [es] Entenebrecer εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 hotel [es] hotel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 robar [es] robar εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 avión [es] avión εκφώνηση 2 ψήφοι
31/03/2015 ciudad [es] ciudad εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 nacionalidad [es] nacionalidad εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 olvidé [es] olvidé εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 quiero [es] quiero εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 estadounidense [es] estadounidense εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Sudamérica [es] Sudamérica εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2015 Amor [es] Amor εκφώνηση 0 ψήφοι