Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/05/2016 florecen [es] florecen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/05/2016 reabastecimiento [es] reabastecimiento εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2014 ciento once [es] ciento once εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 currito [es] currito εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 cúter [es] cúter εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 curtidor [es] curtidor εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 pedanía [es] pedanía εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 causal [es] causal εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 dabuti [es] dabuti εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 debut [es] debut εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 destacarse [es] destacarse εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 enterradero [es] enterradero εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 basto [es] basto εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 insumiso [es] insumiso εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 criarse [es] criarse εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 marismas [es] marismas εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 desinflado [es] desinflado εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 chinita [es] chinita εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2012 007 [es] 007 εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! εκφώνηση 0 ψήφοι
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! εκφώνηση 1 ψήφοι
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] ¡Basta ya! εκφώνηση 1 ψήφοι