Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/11/2012 hyphenated [en] hyphenated εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 derision [en] derision εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 mollified [en] mollified εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 Computer Science [en] Computer Science εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 derives [en] derives εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 paleophytologist [en] paleophytologist εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 paleophytology [en] paleophytology εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 fibrocartilaginous [en] fibrocartilaginous εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 microfracture [en] microfracture εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 benefaction [en] benefaction εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 beluga [en] beluga εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 condenser [en] condenser εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 webbing [en] webbing εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 postmark [en] postmark εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 down-trodden [en] down-trodden εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 cushioned [en] cushioned εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/11/2012 feeble [en] feeble εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2012 sundered [en] sundered εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 sales assistant [en] sales assistant εκφώνηση 2 ψήφοι
25/11/2012 slow motion [en] slow motion εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 plausibly [en] plausibly εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 narrowest [en] narrowest εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 infernal [en] infernal εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 maleate [en] maleate εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 proportionately [en] proportionately εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 stertorous [en] stertorous εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 rehearsing [en] rehearsing εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 personal pronoun [en] personal pronoun εκφώνηση 0 ψήφοι
25/11/2012 actualize [en] actualize εκφώνηση 2 ψήφοι
25/11/2012 pterygopalatine [en] pterygopalatine εκφώνηση 1 ψήφοι