Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2010 tango [cs] tango εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2010 strach [cs] strach εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 slza [cs] slza εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 skla [cs] skla εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotových [cs] skotových εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotovi [cs] skotovi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotové [cs] skotové εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotova [cs] skotova εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotem [cs] skotem εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2010 skotech [cs] skotech εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2010 škrobené [cs] škrobené εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2010 škrob [cs] škrob εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2010 skřivanů [cs] skřivanů εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2010 skřivánčí [cs] skřivánčí εκφώνηση 0 ψήφοι