Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/12/2018 Cialénne (Natale) [frp] Cialénne (Natale) εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] ma t'tie fin ou fol εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 fôi [frp] fôi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 foi [frp] foi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 oi [frp] oi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 ôi [frp] ôi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 Ohta [frp] Ohta εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 or [frp] or εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 boton d'or [frp] boton d'or εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 vert [frp] vert εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 2 [frp] 2 εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 â [frp] â εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 néi [frp] néi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 ichtâgio [frp] ichtâgio εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 Vâl d'Aoûta [frp] Vâl d'Aoûta εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 Lillaz [frp] Lillaz εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2015 ara [frp] ara εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 5 [frp] 5 εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 4 [frp] 4 εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 3 [frp] 3 εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 1 [frp] 1 εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 doush [frp] doush εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 doui [frp] doui εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 Roma [frp] Roma εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 cranma [frp] cranma εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 ajiéia [frp] ajiéia εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 chun [frp] chun εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2015 [frp] sò εκφώνηση 0 ψήφοι