Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/01/2009 mächtig [de] mächtig εκφώνηση 1 ψήφοι
26/01/2009 einseitig [de] einseitig εκφώνηση 0 ψήφοι
26/01/2009 ewig [de] ewig εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Jahrzehnt [de] Jahrzehnt εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Katholiken [de] Katholiken εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 unterrichtet [de] unterrichtet εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 beschließen [de] beschließen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Bruno [de] Bruno εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Polizist [de] Polizist εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Ängste [de] Ängste εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 mafia [de] mafia εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 ausführlich [de] ausführlich εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 verwirklicht [de] verwirklicht εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 devise [de] devise εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Wahrscheinlichkeit [de] Wahrscheinlichkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Broschüre [de] Broschüre εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Sparte [de] Sparte εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Abitur [de] Abitur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Wille [de] Wille εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 anderthalb [de] anderthalb εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 wen [de] wen εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 realisieren [de] realisieren εκφώνηση -1 ψήφοι
25/01/2009 Verwaltungsgericht [de] Verwaltungsgericht εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 auswählen [de] auswählen εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Hilfen [de] Hilfen εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Geste [de] Geste εκφώνηση -1 ψήφοι
25/01/2009 Werkstatt [de] Werkstatt εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 maßgeblich [de] maßgeblich εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Piloten [de] Piloten εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 unwahrscheinlich [de] unwahrscheinlich εκφώνηση 0 ψήφοι