Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/01/2009 ferien [de] ferien εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 beliebig [de] beliebig εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Kenntnisse [de] Kenntnisse εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 möge [de] möge εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Beendigung [de] Beendigung εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Fassade [de] Fassade εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 schade [de] schade εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Sydney [de] Sydney εκφώνηση -1 ψήφοι
25/01/2009 Prinzessin [de] Prinzessin εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Konsumenten [de] Konsumenten εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 dieselben [de] dieselben εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 ursprüngliche [de] ursprüngliche εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 palette [de] palette εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Sängerin [de] Sängerin εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 Naturschutz [de] Naturschutz εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 erobert [de] erobert εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 telecom [de] telecom εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Vorzüge [de] Vorzüge εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 spezialisiert [de] spezialisiert εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Ausgangspunkt [de] Ausgangspunkt εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 goldenen [de] goldenen εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Überstunden [de] Überstunden εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 spekuliert [de] spekuliert εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 langjährigen [de] langjährigen εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 empfunden [de] empfunden εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2009 performance [de] performance εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 bekräftigt [de] bekräftigt εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 gekündigt [de] gekündigt εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 rubel [de] rubel εκφώνηση 0 ψήφοι
25/01/2009 Zählern [de] Zählern εκφώνηση 0 ψήφοι