Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/09/2020 Schuhkette [de] Schuhkette εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Innenlebens [de] des Innenlebens εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Innenleben [de] das Innenleben εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Haushaltsbuches [de] des Haushaltsbuches εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Haushaltsbuch [de] das Haushaltsbuch εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Haushaltsbücher [de] die Haushaltsbücher εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Kinderspiel [de] das Kinderspiel εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Wiedersehens [de] des Wiedersehens εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Geselchte [de] das Geselchte εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Kalbsschnitzel [de] das Kalbsschnitzel εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Kalbsschnitzels [de] des Kalbsschnitzels εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Kalbsschnitzel [de] die Kalbsschnitzel εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Postämter [de] die Postämter εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Postamtes [de] des Postamtes εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Rezepte [de] die Rezepte εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Rezeptes [de] des Rezeptes εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Fächer [de] die Fächer εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Kochbuches [de] des Kochbuches εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Kochbücher [de] die Kochbücher εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Kochbuch [de] das Kochbuch εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Kugellagers [de] des Kugellagers εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Kugellager [de] die Kugellager εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 das Kugellager [de] das Kugellager εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Laubes [de] des Laubes εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Oberlichtes [de] des Oberlichtes εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Internates [de] des Internates εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Biester [de] die Biester εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Klassentreffens [de] des Klassentreffens εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 des Souterrains [de] des Souterrains εκφώνηση 0 ψήφοι
30/09/2020 die Souterrains [de] die Souterrains εκφώνηση 0 ψήφοι