Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/06/2019 Rechnungswesenmitarbeiter [de] Rechnungswesenmitarbeiter εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 aufliefern [de] aufliefern εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Steinebach [de] Steinebach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Oberalting [de] Oberalting εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 kommunikationswissenschaftlich [de] kommunikationswissenschaftlich εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Verlagsgeschichte [de] Verlagsgeschichte εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 computerlinguistisch [de] computerlinguistisch εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Texterkennungssoftware [de] Texterkennungssoftware εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Bilddigitalisat [de] Bilddigitalisat εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 kanonbildend [de] kanonbildend εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Buchbestände [de] Buchbestände εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Eingangskriterium [de] Eingangskriterium εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Abgangskriterien [de] Abgangskriterien εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Programmleiter [de] Programmleiter εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 südlichsten [de] südlichsten εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Bevölkerungsminderheit [de] Bevölkerungsminderheit εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Home-Schooling-Eltern [de] Home-Schooling-Eltern εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Selbstmotivation [de] Selbstmotivation εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Automobilmechatroniker [de] Automobilmechatroniker εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Durchschnittsfamilie [de] Durchschnittsfamilie εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Primarstufe [de] Primarstufe εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Weißisabell [de] Weißisabell εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Zystenniere [de] Zystenniere εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Verdünnungsgen [de] Verdünnungsgen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Manneshöhe [de] Manneshöhe εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 wegfließen [de] wegfließen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 nachsalzen [de] nachsalzen εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 hochzucken [de] hochzucken εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Geheimnistuer [de] Geheimnistuer εκφώνηση 0 ψήφοι
10/06/2019 Bestattungswald [de] Bestattungswald εκφώνηση 0 ψήφοι