Μέλος:

Bartleby

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Bartleby

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
31/03/2019 Erich Salomon [de] Erich Salomon εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Blachinger [de] Blachinger εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 umkleiden [de] umkleiden εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Arithmetiklehrer [de] Arithmetiklehrer εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Lyraspiel [de] Lyraspiel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Identitätsabgrenzungen [de] Identitätsabgrenzungen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Gesundheitsgrenzen [de] Gesundheitsgrenzen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Identitätsverwirrung [de] Identitätsverwirrung εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Herrschaftsinstrument [de] Herrschaftsinstrument εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Empathiegefälle [de] Empathiegefälle εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Monheim am Rhein [de] Monheim am Rhein εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Juroren [de] Juroren εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Eierklopfen [de] Eierklopfen εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Dichtergarten [de] Dichtergarten εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Gnabry [de] Gnabry εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Bräutigame [de] Bräutigame εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 schreckliches [de] schreckliches εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 attraktives [de] attraktives εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 buchet [de] buchet εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Führungsmängel [de] Führungsmängel εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Eiweißbausteine [de] Eiweißbausteine εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Selbstfokussierung [de] Selbstfokussierung εκφώνηση 0 ψήφοι
31/03/2019 Fühllosigkeit [de] Fühllosigkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 zusammengeträumt [de] zusammengeträumt εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 Neuzusammenstellungen [de] Neuzusammenstellungen εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 Mordwerk [de] Mordwerk εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 Resi [de] Resi εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 Zigeunerpolka [de] Zigeunerpolka εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 relativsten [de] relativsten εκφώνηση 0 ψήφοι
24/03/2019 relativer [de] relativer εκφώνηση 0 ψήφοι