Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 doigté [fr] doigté εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 doive [fr] doive εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 divisée [fr] divisée εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 divisé [fr] divisé εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distribués [fr] distribués εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distribué [fr] distribué εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 diversité [fr] diversité εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 divisions [fr] divisions εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 économiser [fr] économiser εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 écosser [fr] écosser εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 économistes [fr] économistes εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 économiques [fr] économiques εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2010 économies [fr] économies εκφώνηση 0 ψήφοι