Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Trockner [de] Trockner εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Trödler [de] Trödler εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 sultanat [de] sultanat εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 salmiak [de] salmiak εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Windung [de] Windung εκφώνηση 0 ψήφοι