Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/08/2012 Tabakanbauer [de] Tabakanbauer εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Waldsteppe [de] Waldsteppe εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Steuermann [de] Steuermann εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Springmaus [de] Springmaus εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Turkvolk [de] Turkvolk εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Zeitlang [de] Zeitlang εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Sarazene [de] Sarazene εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Unterhaltungsschriftsteller [de] Unterhaltungsschriftsteller εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Zahlenangaben [de] Zahlenangaben εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Sozialrevolution [de] Sozialrevolution εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Vorschieber [de] Vorschieber εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Unverantwortlichkeit [de] Unverantwortlichkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Unordentlichkeit [de] Unordentlichkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Tanzart [de] Tanzart εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schloß [de] Schloß εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Ziegelbrenner [de] Ziegelbrenner εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Segnung [de] Segnung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Verbreiter [de] Verbreiter εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Senkblei [de] Senkblei εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Steuereintreiberei [de] Steuereintreiberei εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Tüchlein [de] Tüchlein εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Wagenwinde [de] Wagenwinde εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Zerschlagung [de] Zerschlagung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Untätigkeit [de] Untätigkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schlussvignette [de] Schlussvignette εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Stutzbüchse [de] Stutzbüchse εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Verstreuung [de] Verstreuung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Spielmarke [de] Spielmarke εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Schlucker [de] Schlucker εκφώνηση 0 ψήφοι
13/08/2012 Zeitungsredaktion [de] Zeitungsredaktion εκφώνηση 0 ψήφοι