Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/07/2012 Weihehandlung [de] Weihehandlung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckmücke [de] Zuckmücke εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] Weihnachtsfeiertag εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihkessel [de] Weihkessel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihgeschenk [de] Weihgeschenk εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] Weihnachtsgabe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] Weihnachtsgeld εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] Weihnachtskrippe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtspause [de] Weihnachtspause εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] Weihnachtsgratifikation εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] Weihnachtskonzert εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] Weihnachtskerze εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] Weihnachtsschmuck εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] Weihnachtskaktus εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] Weihnachtspyramide εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] Weihnachtsrose εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] Weihnachtsstolle εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] Zuckerwürfel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 zuckerlrosa [de] zuckerlrosa εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerstein [de] Zuckerstein εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] Zuckerraffinade εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] Zuckerkrümel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 weihnachtlich [de] weihnachtlich εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckung [de] Zuckung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckertüte [de] Zuckertüte εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] Zuckerrübensirup εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerstange [de] Zuckerstange εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] Weihnachtsabend εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnacht [de] Weihnacht εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] Weihnachtsbasar εκφώνηση 0 ψήφοι