Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsdecke [de] Weihnachtsdecke εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsbaumschmuck [de] Weihnachtsbaumschmuck εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsbeleuchtung [de] Weihnachtsbeleuchtung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtseinkauf [de] Weihnachtseinkauf εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihnachtsbescherung [de] Weihnachtsbescherung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihehierarchie [de] Weihehierarchie εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weiherede [de] Weiherede εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihegabe [de] Weihegabe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weiheakt [de] Weiheakt εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Weihbischof [de] Weihbischof εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerbäckerstil [de] Zuckerbäckerstil εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerbäckerei [de] Zuckerbäckerei εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 zuckerfrei [de] zuckerfrei εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckeltrab [de] Zuckeltrab εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerharnruhr [de] Zuckerharnruhr εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerglasur [de] Zuckerglasur εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerpuppe [de] Zuckerpuppe εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 zuckerig [de] zuckerig εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerkandis [de] Zuckerkandis εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerplätzchen [de] Zuckerplätzchen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckermelone [de] Zuckermelone εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerl [de] Zuckerl εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerkuchen [de] Zuckerkuchen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckmayer [de] Zuckmayer εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerlösung [de] Zuckerlösung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerzange [de] Zuckerzange εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerwerk [de] Zuckerwerk εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerwasser [de] Zuckerwasser εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerwaren [de] Zuckerwaren εκφώνηση 0 ψήφοι
29/07/2012 Zuckerung [de] Zuckerung εκφώνηση 0 ψήφοι