Μέλος:

Birnentee

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Birnentee

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/03/2020 Fellbeutel [de] Fellbeutel εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Bugholz [de] Bugholz εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Bugholzstuhl [de] Bugholzstuhl εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Wiener Geflecht [de] Wiener Geflecht εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Stahlstrang [de] Stahlstrang εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Spankorb [de] Spankorb εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Flechtwerkgestalter [de] Flechtwerkgestalter εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Wirtschaftsvertretern [de] Wirtschaftsvertretern εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 unter der Woche [de] unter der Woche εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Kali-Industrie [de] Kali-Industrie εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Kali-Gesetz [de] Kali-Gesetz εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Reising [de] Reising εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Grugapark [de] Grugapark εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 sich wundern [de] sich wundern εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Pleißenland [de] Pleißenland εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Stephanibrücke [de] Stephanibrücke εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Vohwinkel [de] Vohwinkel εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Elberfeld-West [de] Elberfeld-West εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Nützenberg [de] Nützenberg εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Arrenberg [de] Arrenberg εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Buchenhofen [de] Buchenhofen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Uellendahl-Katernberg [de] Uellendahl-Katernberg εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Eckbusch [de] Eckbusch εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Siebeneick [de] Siebeneick εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Dornap [de] Dornap εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Schöller-Dornap [de] Schöller-Dornap εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Schrödersbusch [de] Schrödersbusch εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Cronenfeld [de] Cronenfeld εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Küllenhahn [de] Küllenhahn εκφώνηση 0 ψήφοι
27/03/2020 Berghausen [de] Berghausen εκφώνηση 0 ψήφοι