Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/01/2010 watter [af] watter εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 waterval [af] waterval εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 waskamer [af] waskamer εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 wat vir 'n [af] wat vir 'n εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] Wat is jou naam? εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/01/2010 wasbeer [af] wasbeer εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2010 Maandag [af] Maandag εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2010 Vrydag [af] Vrydag εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2010 Sondag [af] Sondag εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/01/2010 hond [af] hond εκφώνηση 1 ψήφοι
05/01/2010 Ek kom van ... [af] Ek kom van ... εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 elektrisiteit [af] elektrisiteit εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 Engels [af] Engels εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 formeel [af] formeel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 forel [af] forel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 fooitjie [af] fooitjie εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 fluks [af] fluks εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2010 fluit [af] fluit εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2010 flou word [af] flou word εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2010 geheim [af] geheim εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2010 geen [af] geen εκφώνηση 0 ψήφοι
05/01/2010 geel [af] geel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 gereed [af] gereed εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 gooi [af] gooi εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 goeie [af] goeie εκφώνηση 1 ψήφοι
05/01/2010 goedkeur [af] goedkeur εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 godsdienstig [af] godsdienstig εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 godsdiens [af] godsdiens εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 goud [af] goud εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/01/2010 graad [af] graad εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές