Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/10/2014 Cill Chaoi [ga] Cill Chaoi εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Cill Mhichíl [ga] Cill Mhichíl εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Cill na Móna [ga] Cill na Móna εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 ceartlár [ga] ceartlár εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cailpéar [ga] cailpéar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 comheagar [ga] comheagar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cianaimsir [ga] cianaimsir εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 creachadóir [ga] creachadóir εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Cluain an Fhathaigh [ga] Cluain an Fhathaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 An Cnoc [ga] An Cnoc εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cumarach [ga] cumarach εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cathbhuach [ga] cathbhuach εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cumascann [ga] cumascann εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 creamhach [ga] creamhach εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 ceasnúil [ga] ceasnúil εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cablaíocht [ga] cablaíocht εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 An Fhiacail [ga] An Fhiacail εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 cabachán [ga] cabachán εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 caillteanas [ga] caillteanas εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 An Caladh [ga] An Caladh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Cuas an Bhodaigh [ga] Cuas an Bhodaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 An Fearann Fuar [ga] An Fearann Fuar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 An Fhaiche Mhór [ga] An Fhaiche Mhór εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Lios Póil [ga] Lios Póil εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Lios an Phúca [ga] Lios an Phúca εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 bhain mé [ga] bhain mé εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 Táin Bó Cúailnge [ga] Táin Bó Cúailnge εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 chomhartha [ga] chomhartha εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 tairiscintí [ga] tairiscintí εκφώνηση 0 ψήφοι
15/10/2014 earcaíochta [ga] earcaíochta εκφώνηση 0 ψήφοι