Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
05/06/2013 Cnoc na Riabh [ga] Cnoc na Riabh εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2013 Sliabh Eachtaí [ga] Sliabh Eachtaí εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 cúpla focal [ga] cúpla focal εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 breith [ga] breith εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 agóid [ga] agóid εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 miontuairiscí [ga] miontuairiscí εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 beir bua [ga] beir bua εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 beir bua is beannacht [ga] beir bua is beannacht εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 A Uachtaráin [ga] A Uachtaráin εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 A Chathaoirligh [ga] A Chathaoirligh εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 A Aíonna Speisialta [ga] A Aíonna Speisialta εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 comhfhreagras [ga] comhfhreagras εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 do chara buan [ga] do chara buan εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 le meas [ga] le meas εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 le gach dea-mhéin [ga] le gach dea-mhéin εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 le gach dea-ghuí [ga] le gach dea-ghuí εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Na hoifigigh [ga] Na hoifigigh εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 An tUachtarán [ga] An tUachtarán εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 cláraitheoir [ga] cláraitheoir εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 leas-uachtarán [ga] leas-uachtarán εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 Iontaobhaí [ga] Iontaobhaí εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 cuairteoirí [ga] cuairteoirí εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 lucht tacaíochta [ga] lucht tacaíochta εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 an chéad leath [ga] an chéad leath εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 an dara leath [ga] an dara leath εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 cluiche cairdiúil [ga] cluiche cairdiúil εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 cluiche sraithe [ga] cluiche sraithe εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 craoibhe [ga] craoibhe εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 comhscór [ga] comhscór εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2013 athimirt [ga] athimirt εκφώνηση 0 ψήφοι