Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
12/12/2019 stráinín [ga] stráinín εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 sainfheidhmeach [ga] sainfheidhmeach εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 suaill [ga] suaill εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 daingnigh [ga] daingnigh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 muintearas [ga] muintearas εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 vása [ga] vása εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 fallaing [ga] fallaing εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 ligean ort [ga] ligean ort εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 carthanas [ga] carthanas εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 dual [ga] dual εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 beachtú [ga] beachtú εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 toll [ga] toll εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 toll in airde [ga] toll in airde εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 rannpháirteach [ga] rannpháirteach εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 dealaigh [ga] dealaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 dealú [ga] dealú εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 dhealaigh [ga] dhealaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 fáisceadh [ga] fáisceadh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 chomh-dhothuigtheacht [ga] chomh-dhothuigtheacht εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 tuigtheacht [ga] tuigtheacht εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 chomh-inthuigtheacht [ga] chomh-inthuigtheacht εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 corruair [ga] corruair εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 ar uairibh [ga] ar uairibh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 coinsiasach [ga] coinsiasach εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 pléascach [ga] pléascach εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 níorbh ea [ga] níorbh ea εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 eiseamláir [ga] eiseamláir εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 gléasadh [ga] gléasadh εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 arbh é [ga] arbh é εκφώνηση 0 ψήφοι
12/12/2019 arbh ea [ga] arbh ea εκφώνηση 0 ψήφοι