Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/12/2019 Spáinne [ga] Spáinne εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Ráith na Ríogh [ga] Ráith na Ríogh εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Cócra [ga] Cócra εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Tiaracht [ga] Tiaracht εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Micilín [ga] Micilín εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Síthmaith [ga] Síthmaith εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 uamhnach [ga] uamhnach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Ó Cianáin [ga] Ó Cianáin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 íostach [ga] íostach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 ag ceannacht [ga] ag ceannacht εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 mífhoighneach [ga] mífhoighneach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 bhalún [ga] bhalún εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 fealltach [ga] fealltach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Fothad Cairptheach [ga] Fothad Cairptheach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Dubhthair Laighean [ga] Dubhthair Laighean εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 fuileacht [ga] fuileacht εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 alabárd [ga] alabárd εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 glór tíre [ga] glór tíre εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Seánín [ga] Seánín εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Isteach! [ga] Isteach! εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 iartharach [ga] iartharach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 A Sheáist [ga] A Sheáist εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 frustrachas [ga] frustrachas εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 gníomha [ga] gníomha εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 dhera [ga] dhera εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 duairce [ga] duairce εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 dhialann [ga] dhialann εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 bhféileacán [ga] bhféileacán εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 amanta [ga] amanta εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 airgeadlámh [ga] airgeadlámh εκφώνηση 0 ψήφοι