Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/12/2019 croagh [en] croagh εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Peats [ga] Peats εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Maraisín [ga] Maraisín εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 sprideanna [ga] sprideanna εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 beantuathach [ga] beantuathach εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Fillí [ga] Fillí εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 grá tiomnaithe [ga] grá tiomnaithe εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 íoróin [ga] íoróin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 máinliacht [ga] máinliacht εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 A Mhéiní [ga] A Mhéiní εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Méiní [ga] Méiní εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Caimh [ga] Caimh εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Aindrais Mac Marcuis [ga] Aindrais Mac Marcuis εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 dúradáin [ga] dúradáin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Amach! [ga] Amach! εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 measán [ga] measán εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Muirne [ga] Muirne εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Nig Uidhrín [ga] Nig Uidhrín εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 boimbéal [ga] boimbéal εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 ciotóg [ga] ciotóg εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 barrscéalta [ga] barrscéalta εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 spalptha [ga] spalptha εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 binb [ga] binb εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 saoraistritheoir [ga] saoraistritheoir εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Mathghamhain Ó hIfearnáin [ga] Mathghamhain Ó hIfearnáin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 A Cheaist [ga] A Cheaist εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 duileasg [ga] duileasg εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Aisling an Óigfhir [ga] Aisling an Óigfhir εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 Micí [ga] Micí εκφώνηση 0 ψήφοι
13/12/2019 A Pheats [ga] A Pheats εκφώνηση 0 ψήφοι