Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/05/2018 Leispiach [ga] Leispiach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 ndeireann [ga] ndeireann εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 cadhnaíocht [ga] cadhnaíocht εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 turadh [ga] turadh εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 fo-éadaí [ga] fo-éadaí εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Lambeg [en] Lambeg εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 spéaclachaí [ga] spéaclachaí εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Eachthiarnáin [ga] Eachthiarnáin εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Riagán [ga] Riagán εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Fechín [ga] Fechín εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Fearchar [ga] Fearchar εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Fachtna [ga] Fachtna εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Donndubhán [ga] Donndubhán εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Damhán [ga] Damhán εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 grána [ga] grána εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Cé méid? [ga] Cé méid? εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 trácht gnóthach [ga] trácht gnóthach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 sracfhéachaint [ga] sracfhéachaint εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 sonc [ga] sonc εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 cros [ga] cros εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 rite [ga] rite εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 mheabair [ga] mheabair εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Táim bródúil asat [ga] Táim bródúil asat εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 Táim bródúil astu [ga] Táim bródúil astu εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 mayo [en] mayo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 cáiliúla [ga] cáiliúla εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 ná béir [ga] ná béir εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 trasnaigh [ga] trasnaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 monghar [ga] monghar εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 íoslódálfaimid [ga] íoslódálfaimid εκφώνηση 1 ψήφοι