Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/05/2018 gléasaim [ga] gléasaim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dearmadta [ga] dearmadta εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 thaitníomar [ga] thaitníomar εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 duisim [ga] duisim εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] Bhfeicfinn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 caithidís [ga] caithidís εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 thiocfaidís [ga] thiocfaidís εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 ceamaradóir [ga] ceamaradóir εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dtarlódh [ga] dtarlódh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 gcoinneodh [ga] gcoinneodh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 ciúnaigh [ga] ciúnaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 dheiseoinn [ga] dheiseoinn εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 theagmhaigh [ga] theagmhaigh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] theagmhaíomar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] Ní bhfaighfidh εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 roghnaínn [ga] roghnaínn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 roghnóinn [ga] roghnóinn εκφώνηση 1 ψήφοι
21/05/2018 Bheirigh [ga] Bheirigh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 éagsúlóidh [ga] éagsúlóidh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 liathadh [ga] liathadh εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2018 Conmhaicne [ga] Conmhaicne εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 cadal [ga] cadal εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 an lasairéan [ga] an lasairéan εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 dhéanainn [ga] dhéanainn εκφώνηση 1 ψήφοι
20/05/2018 imreofá [ga] imreofá εκφώνηση 1 ψήφοι
20/05/2018 chabhraíteá [ga] chabhraíteá εκφώνηση 1 ψήφοι
20/05/2018 bod an deamhain [gd] bod an deamhain εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Is féidir súil eile a chaitheamh air. [ga] Is féidir súil eile a chaitheamh air. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 Is fearr foighne ná fortún. [ga] Is fearr foighne ná fortún. εκφώνηση 0 ψήφοι
20/05/2018 cruachaint [ga] cruachaint εκφώνηση 0 ψήφοι