Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/05/2018 leifteánach [ga] leifteánach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 spadchosach [ga] spadchosach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 comharthaí [ga] comharthaí εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 comharthaí foghraíochta [ga] comharthaí foghraíochta εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 dhíbeartha [ga] dhíbeartha εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 scaothaire [ga] scaothaire εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 murach [ga] murach εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 uaill [ga] uaill εκφώνηση 0 ψήφοι
10/05/2018 seachadtar [ga] seachadtar εκφώνηση 1 ψήφοι
08/05/2018 Cluain Dolcáin [ga] Cluain Dolcáin εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 slios [ga] slios εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 lá sómais [ga] lá sómais εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 Mánus [ga] Mánus εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 Lus na Maighdine Muire [ga] Lus na Maighdine Muire εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 Athair Thalún [ga] Athair Thalún εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 Cuach Phádraig [ga] Cuach Phádraig εκφώνηση 0 ψήφοι
08/05/2018 Copóg Chatach [ga] Copóg Chatach εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 comhfhreagraí [ga] comhfhreagraí εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ngeal [ga] ngeal εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Feardorcha [ga] Feardorcha εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Dálach [ga] Dálach εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 nGaillimh [ga] nGaillimh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Deoradhán [ga] Deoradhán εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ceirtlise [ga] ceirtlise εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 forscríbhinn [ga] forscríbhinn εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Daoirí [ga] Daoirí εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 fearmhíniú [ga] fearmhíniú εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Leanbán [ga] Leanbán εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 gaothmhar [ga] gaothmhar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 tuigthe [ga] tuigthe εκφώνηση 0 ψήφοι