Μέλος:

BridEilis

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους BridEilis

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/05/2018 trínár [ga] trínár εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 leitís [ga] leitís εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 leaca [ga] leaca εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 prainnteach [ga] prainnteach εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Gabhfaidh [ga] Gabhfaidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 múinteora [ga] múinteora εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ní fhillfidh mé [ga] ní fhillfidh mé εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 Nach dtitfidh sé? [ga] Nach dtitfidh sé? εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 ní chanfaidh mé [ga] ní chanfaidh mé εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 leis na [ga] leis na εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 ní dhúntar é [ga] ní dhúntar é εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 an ndúntar é? [ga] an ndúntar é? εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 inár [ga] inár εκφώνηση 1 ψήφοι
07/05/2018 Greamán [ga] Greamán εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 cuideoidh [ga] cuideoidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 bronnfar [ga] bronnfar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 shíneoidh [ga] shíneoidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 gheofar [ga] gheofar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ndéarfaidh [ga] ndéarfaidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 gcloisfidh [ga] gcloisfidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 chodlóidh [ga] chodlóidh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 i mbarr [ga] i mbarr εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 druidte [ga] druidte εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 abhlóir [ga] abhlóir εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ábhal [ga] ábhal εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 lena chéile [ga] lena chéile εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 maitheamh [ga] maitheamh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 ag madhmadh [ga] ag madhmadh εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 Úsáideann [ga] Úsáideann εκφώνηση 0 ψήφοι
07/05/2018 íocaim [ga] íocaim εκφώνηση 0 ψήφοι