Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/06/2009 is [af] is εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 dit [af] dit εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 gisteraand [af] gisteraand εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 het [af] het εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 wildehond [af] wildehond εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 my [af] my εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 bekruip [af] bekruip εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 vertel [af] vertel εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 moes [af] moes εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 ek [af] ek εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 die [af] die εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2009 bome [af] bome εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 in [af] in εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 vlug [af] vlug εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 nou [af] nou εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 boer [af] boer εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 met [af] met εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 sy [af] sy εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 honde [af] honde εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 op pad [af] op pad εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 Om [af] Om εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 te [af] te εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 soek [af] soek εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 Kurdistan [af] Kurdistan εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 Venesiaans [af] Venesiaans εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 typography [af] typography εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 kan [af] kan εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 kans [af] kans εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 Upington [af] Upington εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2009 hulle [af] hulle εκφώνηση 0 ψήφοι