Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
27/01/2011 Holotypus [de] Holotypus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Neotypus [de] Neotypus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Lectotypus [de] Lectotypus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Paralectotypus [de] Paralectotypus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Topotypus [de] Topotypus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 kirsch [de] kirsch εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 natter [de] natter εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Fluß [de] Fluß εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Philip Donowitz [de] Philip Donowitz εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 HAPAG [de] HAPAG εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Skilaufen [de] Skilaufen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 bikonvex [de] bikonvex εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 plankonvex [de] plankonvex εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 bikonkav [de] bikonkav εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 plankonkav [de] plankonkav εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Konkavität [de] Konkavität εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Konvexität [de] Konvexität εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 involut [de] involut εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 evolut [de] evolut εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 advolut [de] advolut εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Allometrie [de] Allometrie εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 allometrisch [de] allometrisch εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Atavismus [de] Atavismus εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 kinematik [de] kinematik εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 kinematisch [de] kinematisch εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Kernwaffe [de] Kernwaffe εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Nuklearwaffe [de] Nuklearwaffe εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Atommasse [de] Atommasse εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 vertreibt [de] vertreibt εκφώνηση 0 ψήφοι
27/01/2011 Johann Koerbecke [de] Johann Koerbecke εκφώνηση 0 ψήφοι