Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/10/2013 anaphylactic [en] anaphylactic εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 Roseville [en] Roseville εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 Janis Joplin [en] Janis Joplin εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 once upon a time [en] once upon a time εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 procurement [en] procurement εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 push the envelope [en] push the envelope εκφώνηση 0 ψήφοι
06/10/2013 Butte [en] Butte εκφώνηση 2 ψήφοι
06/10/2013 Jeff Bezos [en] Jeff Bezos εκφώνηση 2 ψήφοι
27/06/2010 moleskin [en] moleskin εκφώνηση 0 ψήφοι
27/06/2010 Meaty [en] Meaty εκφώνηση 0 ψήφοι
27/06/2010 Kickback [en] Kickback εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
27/06/2010 oddball [en] oddball εκφώνηση 0 ψήφοι
27/06/2010 xenophobia [en] xenophobia εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 jackalope [en] jackalope εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 videophile [en] videophile εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 webinar [en] webinar εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 netiquette [en] netiquette εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 emoticon [en] emoticon εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
26/06/2010 cybercrime [en] cybercrime εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 zombie [en] zombie εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 spark plug [en] spark plug εκφώνηση 2 ψήφοι
26/06/2010 home sweet home [en] home sweet home εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 shoot the breeze [en] shoot the breeze εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 liquidation [en] liquidation εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 conduit [en] conduit εκφώνηση 4 ψήφοι
26/06/2010 restitution [en] restitution εκφώνηση 1 ψήφοι
26/06/2010 recidivism [en] recidivism εκφώνηση 2 ψήφοι
26/06/2010 reluctant [en] reluctant εκφώνηση 4 ψήφοι
26/06/2010 postal [en] postal εκφώνηση 0 ψήφοι
26/06/2010 berserk [en] berserk εκφώνηση 0 ψήφοι