Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/06/2010 utilization [en] utilization εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 teleconference [en] teleconference εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 stakeholder [en] stakeholder εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 specification [en] specification εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 cannibalism [en] cannibalism εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 cannibal [en] cannibal εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 methodology [en] methodology εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 customization [en] customization εκφώνηση 2 ψήφοι
25/06/2010 project (noun) [en] project (noun) εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 insubordination [en] insubordination εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 deck [en] deck εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 Silicon Valley [en] Silicon Valley εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/06/2010 dirty laundry [en] dirty laundry εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 duct tape [en] duct tape εκφώνηση -1 ψήφοι
25/06/2010 barbed wire [en] barbed wire εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 yolk [en] yolk εκφώνηση -1 ψήφοι
25/06/2010 stub [en] stub εκφώνηση 2 ψήφοι
25/06/2010 percolate [en] percolate εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 Heimlich maneuver [en] Heimlich maneuver εκφώνηση 1 ψήφοι
25/06/2010 hierarchical [en] hierarchical εκφώνηση 2 ψήφοι
25/06/2010 pathname [en] pathname εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 disheveled [en] disheveled εκφώνηση 3 ψήφοι
25/06/2010 diaspora [en] diaspora εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 brittleness [en] brittleness εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 inharmonious [en] inharmonious εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 toaster [en] toaster εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/06/2010 sauce [en] sauce εκφώνηση 6 ψήφοι
25/06/2010 Al Gore [en] Al Gore εκφώνηση 0 ψήφοι
25/06/2010 deadhead [en] deadhead εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
25/06/2010 island [en] island εκφώνηση -1 ψήφοι