Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/09/2012 幼年 [zh] 幼年 εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2012 喹諾酮 [zh] 喹諾酮 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘂 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 嗣国 [zh] 嗣国 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 喻 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘁 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 含油岩 [zh] 含油岩 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 周禮 [zh] 周禮 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘎 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘏 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘐 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘒 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘓 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 呕 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘖 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 啧 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘗 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘛 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘜 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 唛 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘣 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 嘉黎 [zh] 嘉黎 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘮 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 嘸 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 呒 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 噀 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 噂 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 噌 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 噍 εκφώνηση 0 ψήφοι
02/06/2012 [zh] 噘 εκφώνηση 0 ψήφοι