Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/01/2013 seca [ca] seca εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 amagrir-se [ca] amagrir-se εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 pertanyent [ca] pertanyent εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 l’abat [ca] l’abat εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 l’abadessa [ca] l’abadessa εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 l’abadia [ca] l’abadia εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 els rudiments [ca] els rudiments εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 introduint [ca] introduint εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 complement [ca] complement εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 denoten [ca] denoten εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 moviment [ca] moviment εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 anar al teatre [ca] anar al teatre εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 pujar [ca] pujar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 acostar-se [ca] acostar-se εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 caure a terra [ca] caure a terra εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 recolzar-se [ca] recolzar-se εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 Mans [ca] Mans εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 abats [ca] abats εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 seguidors [ca] seguidors εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 els pares [ca] els pares εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 els manaments [ca] els manaments εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 militant [ca] militant εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 fidels [ca] fidels εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 vivents [ca] vivents εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 primitiva [ca] primitiva εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 apòstol [ca] apòstol εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 purgant [ca] purgant εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 les ànimes del purgatori [ca] les ànimes del purgatori εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 parroquial [ca] parroquial εκφώνηση 0 ψήφοι
08/01/2013 Llenguadoc-Rosselló [ca] Llenguadoc-Rosselló εκφώνηση 0 ψήφοι